Postopek priprave SRL – vključitev lokalne skupnosti


Poziv za članstvo v LAS Srce Slovenije za programsko obdobje do leta 2027

Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije vabi obstoječe in nove člane, da se v novem programskem obdobju, ki bo trajalo do leta 2027, vključijo v LAS in podpišejo novo konzorcijsko pogodbo. K sodelovanju vabimo predstavnike:

Vključitev v LAS predstavlja nadaljevanje odgovornega in aktivnega delovanja v prid celostnemu in trajnostnemu razvoju območja občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji, ki delujejo na območju Srce Slovenije.

Kot člana LAS vas pozivamo, da aktivno sodelujete pri pripravi Strategije lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027, ter vas vabimo k sodelovanju v organih LAS. Kot člani LAS boste seznanjeni z letnimi programi dela in poslovanjem LAS ter uresničili osebne in javne interese, povezane s cilji LAS.

Članstvo v LAS je prostovoljno in odprtega tipa, dostopno vsem pod enakimi pogoji. Novi kandidati se lahko včlanite v LAS Srce Slovenije z izpolnitvijo Vloge za članstvo v Lokalni akcijski skupini Srce Slovenije.

Dodatne informacije: Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o. (vodilni partner LAS Srce Slovenije), 01 – 89 62 713, las@razvoj.si

Mojca Štepic, direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije, d. o. o.

Litija, 11. januar 2023


Aktualno

Prejeli smo odločbo o potrditvi strategije

Srečanje predsednikov in vodilnih partnerjev LAS na Kozjanskem

Objavljena Uredba o izvajanju lokalnega razvoja


Razvojni svet in Skupščina LAS Srce Slovenije potrdila novo strategijo lokalnega razvoja

13. julij 2023 – V sredo, 12. julija 2023, sta se v prostorih Kulturnega doma Dolsko sestala Razvojni svet in Skupščina LAS Srce Slovenije za potrebe potrebe potrditve Strategije lokalnega razvoja LAS Srce Slovenije 2021-2027 in oddajo dokumenta na Javni poziv MKGP za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja do leta 2027. Oba organa sta dokument soglasno potrdila in s tem omogočila njegovo oddajo na pristojno ministrstvo. (več …)


Osnutek strategije LAS Srce Slovenije 2021-2027

6. julij 2023 – Razvojni center Srca Slovenije daje kot vodilni partner LAS Srce Slovenije v javno obravnavo osnutek Strategije lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino Srce Slovenije za programsko obdobje 2024-2027. Ker smo časovno omejeni, vas vljudno prosimo, da nam vaše predloge za dopolnitev dokumenta pošljete najkasneje do ponedeljka, 10. julija 2023, do 15. ure po elektronski pošti las@razvoj.si. V dokument smo povzeli in zapisali vaše pobude in ideje, ki smo jih prejeli od januarja do junija na številnih delavnicah, sestankih in preko spletnega obrazca. (več …)


Priprava nove strategije lokalnega razvoja v zaključni fazi

29. junij 2023 – V LAS Srce Slovenije pripravljamo novo strategijo lokalnega razvoja za namen delovanja do 2027, ki bo podlaga za naše nadaljnje delo in razdelitev evropskih sredstev za razvoj podeželja od leta 2024 dalje. Dokument bomo obravnavali na sejah Razvojnega sveta in Skupščine LAS v sredo, 12. julija 2023, v Dolskem ter ga oddali nato v potrditev na pristojno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. S postopkom oblikovanja lokalne akcijske skupine in priprave nove strategije lokalnega razvoja za namen delovanja do leta 2027 smo v LAS Srce Slovenije pričeli v januarju s podpisom konzorcijske pogodbe, h kateri je pristopilo 70 članov in kasneje še dodatnih 6. (več …)


Na skupni delavnici LAS nastala prva partnerstva

16. maj 2023 –  V začetku maja smo zaključili s ciklom delavnic za pripravo nove strategije lokalnega razvoja za območje LAS Srce Slovenije. Na sedmi delavnici, ki je potekala 9. 5. v Dolskem, smo se srečali še enkrat vsi skupaj in preverili skupne prepoznane potrebe in priložnosti iz vseh delavnic, izvedenih v marcu in aprilu v občinah LAS. Veseli nas, da smo pritegnili k sodelovanju na delavnicah kar 190 ljudi, od katerih so se mnogi že povezali v projektna partnerstva. (več …)


Delavnice za pripravo nove strategije odlično obiskane

14. april 2023 – Sredi aprila smo zaključili s serijo delavnic za pripravo strategije lokalnega razvoja LAS Srce Slovenije, ki smo jih izvedli v marcu in aprilu v občinah Šmartno pri Litiji, Dol pri Ljubljani, Lukovica, Litija, Moravče in Kamnik. Delavnic se je udeležilo kar 150 prebivalcev območja LAS. Številne ideje za razvoj občin in območja so z nami delili predstavniki občin, javnih zavodov, podjetniki, nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, predstavniki društev, zavodov in drugi posamezniki. (več …)


Zbiramo projektne ideje

14. februar 2023 – V LAS Srce Slovenije pripravljamo novo Strategijo lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji za programsko obdobje 2024 – 2027. V primeru, da imate konkretno idejo, ki bi jo želeli realizirati v obdobju 2024 – 2027, vas vabimo, da jo delite z nami (PROJEKTNA IDEJA). V primeru, da vam je mar za razvoj vašega kraja in območja, kjer živite in vidite priložnosti za razvoj, a še nimate izdelane končne ideje oz. se ne vidite kot izvajalec projekta, pa vas vabimo na DELAVNICE za pripravo nove strategije lokalnega razvoja, ki se bodo izvedle v vseh vključenih občinah. (več …)


V Srcu Slovenije ustanovili nov LAS med prvimi v Sloveniji

1. februar 2023 – V Dolskem je včeraj, 31. januarja 2023, 70 predstavnikov javnih institucij, podjetij, društev, zavodov, organizacij in posameznikov iz občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji s podpisom konzorcijske pogodbe formalno vzpostavilo Lokalno akcijsko skupino Srce Slovenije za obdobje delovanja do leta 2027. S tem se bo nadaljevalo javno-zasebno partnerstvo za sodelovanje in učinkovito črpanje evropskih sredstev za razvoj podeželja, ki je bilo do sedaj med najuspešnejšimi v Sloveniji. (več …)


Izvedeni prvi koraki za oblikovanje novega LAS Srce Slovenije

23. januar 2023 – Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije je 11. januarja 2023 objavila poziv za članstvo v Lokalni akcijski skupini Srce Slovenije, ki se bo za namen delovanja do leta 2027 oblikovala na novo. Na poziv se je odzvalo kar 70 predstavnikov občin, javnih zavodov, društev, zasebnih zavodov in podjetij ter samostojni podjetniki, nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in posamezne fizične osebe. Vsi, ki so podpisali pismo o nameri za članstvo v LAS Srce Slovenije so vabljeni na ustanovno skupščino, ki bo potekala v torek, 31. januarja 2023, v Dolskem. Ob tej priložnosti bo potekal svečan podpis konzorcijske pogodbe. (več …)


Poziv za članstvo v LAS Srce Slovenije do leta 2027

11. januar 2023 – Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije vabi obstoječe in nove člane, da se v novem programskem obdobju, ki bo trajalo do leta 2027, vključijo v LAS in podpišejo novo konzorcijsko pogodbo. Članstvo v LAS je prostovoljno in odprtega tipa, dostopno vsem pod enakimi pogoji. (več …)


Objavljen poziv za oblikovanje LAS in pripravo novih strategij

4. januar 2023 – V Uradnem listu sta bila 23. 12. 2022 objavljena Uredba o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za programsko obdobje do leta 2027, ter Javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja do leta 2027. Na podlagi javnega poziva lahko začnemo v Srcu Slovenije s postopkom ponovnega oblikovanja lokalne akcijske skupine in pripravo nove strategije lokalnega razvoja, ki bo podlaga za delitev evropskih sredstev v novem programskem obdobju, ki je pred nami. (več …)


Na delavnici za LAS o novem programskem obdobju

23. december 2023 –  Predstavnici LAS Srce Slovenije sta se v decembru udeležili delavnice, ki jo je organiziralo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z namenom, da predstavi delovanje lokalnih akcijskih skupin v novem programskem obdobju, ki bo trajalo do leta 2027. Najkasneje do 3. marca 2023 bomi vsi slovenski LAS oblikovali partnerstva za pripravo strategij in najkasneje do 31. julija 2023 oddali izdelane strategije lokalnega razvoja za svoja območja. K pripravi nove strategije, ki bo temelj za naše nadaljnje delo in nove razpise, bomo kmalu povabili tudi vas, saj želimo slišati konkretne ideje za skupni razvoj območja Srce Slovenije. (več …)