Novice

Danes smo prejeli odločbo, s katero Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano potrjuje LAS Srce Slovenije in Strategijo lokalnega razvoja lokalne akcijske skupine LAS Srce Slovenije za programsko obdobje 2021-2027. LAS Srce Slovenije je tako od datuma odločbe, to je od 26. januarja 2024, upravičen do podpore za izvajanje projektov ter za upravljanje, spremljanje in vrednotenje strategije in njene animacije v skupni vrednosti 2.560.345,04 EUR.

V novem programskem obdobju bo v Sloveniji delovalo 37 lokalnih akcijskih skupin. Odobrene strategije lokalnega razvoja so podlaga za izvajanje skupnega pristopa LEADER/CLLD, ki se financira iz dveh skladov – Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in  Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). LAS-om je bilo z odločbami razdeljenih skupno 84,55 milijonov EUR evropskih sredstev – 44,4 milijonov EUR iz EKSRP in 40,1 milijonov EUR iz ESRR. S tem se pričenja tretje programsko obdobje izvajanja pristopa LEADER in drugo obdobje skupnega pristopa lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, poznan kot pristop več skladov LEADER/CLLD.

S prejemom odločbe so izpolnjeni vsi formalni pogoji, da lahko pripravimo v LAS vso potrebno dokumentacijo za objavo prvega javnega poziva, na katerega se boste lahko prijavili potencialni prijavitelji s svojimi projekti, ki bodo spodbujali celovit in uravnotežen razvoj lokalnih območij po pristopu »od spodaj navzgor«. Projekti bodo morali naslavljati potrebe, cilje, kazalnike in ukrepe, določene v strategiji.

Za vse dodatne informacije smo vam z veseljem na voljo na e-naslovu las@razvoj.si ali po telefonu 01 89 62 713 in 051 312 738.

Povezava na strategijo

Hvala vsem članom in partnerjem za zaupanje. Gremo skupaj naprej – novim projektom in razvojnim pobudam naproti!