Skupščina LAS sestoji iz 76 članov, ki zastopajo skupne interese območja LAS Srce Slovenije. Med partnerji so predstavniki ekonomskega, javnega in zasebnega sektorja. Skupina predstavlja najvišji organ odločanja, usmerja in vodi izvajanje pristopa Leader/CLLD na podeželju Srca Slovenije. Sestaja se dvakrat letno na različnih lokacijah na območju LAS.

1 ES Dol pri Ljubljani Čič Anton, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji Tone Čič
2 ES Dol pri Ljubljani LB&T d. o. o. Tine Zupančič
3 ES Dol pri Ljubljani Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Bežigrad Magdalena Zupanc
4 ES Dol pri Ljubljani VODE IN d. o. o. Marko Vode
5 ES Dol pri Ljubljani Vrt zdravilnih rastlin d. o. o. Sabina Grošelj
6 ES Dol pri Ljubljani U&I, Irena Soban s. p. Irena Soban
7 ES Kamnik Jože Korošec, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji Jože Korošec
8 ES Kamnik Območna obrtno-podjetniška zbornica Kamnik mag. Barbara Jančar Rozman
9 ES Kamnik Terme Snovik d. o. o. Ivan Hribar
10 ES Kamnik V D d. o. o. Drago Vrhovnik
11 ES Kamnik MM SOL, Matija Matičič s. p. Matija Matičič
12 ES Kamnik Domen Virant – nosilec dop. dej. na kmetiji Domen Virant
13 ES Kamnik Kmetija Homar, Primož Homar s. p. Primož Homar
14 ES Kamnik Zadruga KIKštarter z. b. o. Nikolaja Škrjanec
15 ES Kamnik Interviva d.o.o. Darja Pirš
16 ES Kamnik Arboretum Volčji Potok Aleš Ocepek
17 ES Litija Klemen Vodnjov – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji Klemen Vodnjov
18 ES Litija Koreninica z. o. o. PE Litija Davor Kirn
19 ES Litija Miroslav Brinovec, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji Miroslav Brinovec
20 ES Litija Mizarstvo Kos d.o.o. Petra Kos
21 ES Litija Pustolovski park Geoss d. o. o. Miloš Kimovec
22 ES Litija Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o. Mojca Štepic
23 ES Litija GZS Zasavska gospodarska zbornica Tjaša Polc
24 ES Litija Igor Cirar – nosilec dop.dej. na kmetiji Igor Cirar
25 ES Lukovica Smrkol Stanislav s. p. Stanislav Smrkol
26 JS Dol pri Ljubljani Občina Dol pri Ljubljani Željko Savič
27 JS Kamnik Občina Kamnik Matej Slapar
28 JS Kamnik Zavod za turizem in šport Kamnik Luka Svetec
29 JS Kamnik Javni zavod za kulturo Kamnik Irena Gajšek
30 JS Kamnik Vrtec Antona Medveda Kamnik Liana Cerar
31 JS Litija Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija Alenka Urbanc
32 JS Litija Občina Litija Franci Rokavec
33 JS Litija Krajevna skupnost Ribče Angela Cividini
34 JS Lukovica Občina Lukovica mag. Olga Vrankar
35 JS Moravče Občina Moravče dr. Milan Balažic
36 JS Šmartno pri Litiji Javni zavod Bogenšperk Peter Avbelj
37 JS Šmartno pri Litiji Občina Šmartno pri Litiji Blaž Izlakar
38 JS Šmartno pri Litiji Dom Tisje Šmartno pri Litiji Leonida Razpotnik
39 JS območje LAS KGZS – Zavod Ljubljana Jože Benec
40 ZS Dol pri Ljubljani Čebelarsko društvo Dolsko Janez Šimenc
41 ZS Dol pri Ljubljani Upelj Samo Samo Upelj
42 ZS Dol pri Ljubljani Turistično društvo Dolsko Zlatka Tičar
43 ZS Dol pri Ljubljani Savič Željko Željko Savič
44 ZS Kamnik Inštitut za gozdno pedagogiko Peter Železnik
45 ZS Kamnik Sadjarsko – vrtnarsko društvo Tunjice Valentin Zabavnik
46 ZS Kamnik Turistično društvo Gora, Sv. Miklavž, Šmartno v Tuhinjski dolini Jože Korošec
47 ZS Kamnik Turistično društvo Kamn’k Grega Ugovšek
48 ZS Kamnik Turistično društvo Tuhinjska dolina Ivan Hribar
49 ZS Kamnik Jamarski klub Kamnik Rajko Slapnik
50 ZS Kamnik Podeželsko društvo Utrip – Pod lipo domačo Motnik Ančka Podbevšek
51 ZS Kamnik Turistično društvo Motnik Marjan Semprimožnik
52 ZS Kamnik Zavod Oreli Martina Ozimek
53 ZS Kamnik Jerman Boštjan Boštjan Jerman
54 ZS Kamnik Mladinski svet Kamnik Jaka Podjed
55 ZS Kamnik Društvo rejcev drobnice Kamnik Janez Pavlič
56 ZS Kamnik Društvo Tun’ški glas Milena Erbežnik Klanšek
57 ZS Kamnik Planinsko društvo Kamnik Marko Petek
58 ZS Kamnik Društvo Peter Naglič Matjaž Šporar
59 ZS Litija Kržišnik Klara Klara Kržišnik
60 ZS Litija Društvo GEOSS Jožef Dernovšek
61 ZS Litija Kulturno umetniško društvo Jevnica Jože Gorenc
62 ZS Litija Turistično društvo Polšnik Mateja Sladič Vozelj
63 ZS Litija Mesojedec Alenka Alenka Mesojedec
64 ZS Litija Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno Milena Dimec
65 ZS Litija Društvo oglarjev Slovenije Jože Prah
66 ZS Litija Saša Pucelj Kukovica Saša Pucelj
67 ZS Lukovica Združenje ekoloških kmetov Zdravo življenje Janez Ocepek
68 ZS Lukovica Kulturno umetniško društvo Fran Maselj Podlimarski Romana Močnik Žavbi
69 ZS Lukovica DRUŠTVO ZA OHRANJANJE IN OŽIVLJANJE KULTURNE DEDIŠČINE – SKRINJCA Marija Komotar
70 ZS Moravče Društvo rokodelcev – rokodelski center Moravče mag. Tatjana Čop
71 ZS Moravče Vrhovec Srečko Srečo Vrhovec
72 ZS Šmartno pri Litiji Društvo za razvoj podeželja LAZ Mojca Hauptman
73 ZS Šmartno pri Litiji Bajc Pivec Jožica Jožica Bajc Pivec
74 ZS Šmartno pri Litiji Vinogradniško društvo ŠTUC Šmartno Jože Zadražnik
75 ZS Šmartno pri Litiji Kulturno društvo Tamburaški orkester Šmartno pri Litiji Manca Murn
76 ZS Šmartno pri Litiji Športno društvo Javor Janez Končina

 

Legenda:
ES – ekonomski sektor

JS – javni sektor

ZS – zasebni sektor