Lokalna akcijska skupina LAS Srce Slovenije je tudi v novem programskem obdobju 2023-2027 organizirana kot lokalno pogodbeno partnerstvo, ustanovljeno z namenom spodbujanja celovitega in uravnoteženega razvoja na območju Srce Slovenije po pristopu »od spodaj navzgor«.

LAS Srce Slovenije je bila formalno 12. marca 2015 Slovenije na Geometričnem središču Slovenije, ko je 39 predstavnikov javnih institucij, podjetij, društev, zavodov, organizacij in posameznikov iz občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji podpisalo konzorcijsko pogodbo.

Članstvo v LAS Srce Slovenije je odprto za vse zainteresirane prebivalce območja Srce Slovenije, ki želijo s svojimi idejami in znanji prispevati k razvoju podeželja in večji kakovosti življenja.

OSEBNA IZKAZNICA:

Ime LAS LAS Srce Slovenije
Naslov LAS Kidričeva cesta 1, 1270 Litija
Predsednik LAS Željko Savič
Elektronski naslov LAS las@razvoj.si
Spletna stran LAS www.las-srceslovenije.si
Facebook stran https://www.facebook.com/the.heart.of.slovenia
Telefon 01 89 62 713, 051 312 738
Vodilni partner LAS Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.
Naslov vodilnega partnerja LAS Kidričeva cesta 1, 1270 Litija
Odgovorna oseba Mojca Štepic, direktorica
Številka transakcijskega računa LAS IBAN SI56 6000 0000 0628 737, Hranilnica LON d. d.
Velikost območja LAS 751 km2
Število prebivalcev LAS 69.061, od tega 13.774 v naselju Kamnik
Vključene občine Občina Dol pri Ljubljani, Občina Kamnik, Občina Litija, Občina Lukovica, Občina Moravče, Občina Šmartno pri Litiji
Kohezijska regija Vzhodna, Zahodna (prednostna)