Ambasadorji lokalnega razvoja

Lokalna akcijska skupina smo ljudje. Ljudje, ki verjamemo v razvoj, povezovanje, dobre projekte.

Predstavljamo vam naše ambasadorje lokalnega razvoja:

mojca-hauptman1

Mojca Hauptman, Šmartno pri Litiji

Mojca Hauptman je s Srcem Slovenije povezana že od samega začetka. Delati dobro za skupnost, v kateri živi, je njena pomembna vrednota, ki jo spremlja vse življenje. Rada dela z ljudmi, se z njimi druži ter jih usmerja v razvoju. Poznamo jo kot osebo z dobrimi razvojnimi idejami, kot odlično turistično vodnico, aktivno članico lokalnih društev in informatorko na TIC Litija. Več …
katarina_godec_lokalna_samooskrba_s_hrano-150x150

Katarina Godec, Dolsko

Preskrba s hrano je eden večjih izzivov sodobnega časa, ugotavlja magistrica geografije Katarina Godec iz Dolskega, ki je svoje magistrsko delo namenila preučevanju lokalne samooskrbe s hrano na območju LAS Srce Slovenije. V svojo raziskavo je vključila javne in zasebne zavode in kmete, ki sodelujejo z zadrugo Jarina. Ob podpori Razvojnega centra Srca Slovenije je zadruga Jarina v preteklih letih vzpostavila enega najuspešnejših modelov delovanja kratkih prehranskih verig v javnih zavodih v Sloveniji. Več …
boris_ravbar4-150x150

Boris, Ravbar, Kamnik

Vsi, ki poznamo Borisa Ravbarja, vemo, da je zelo predan svojemu delu, ki ga opravlja kot vodja Oddelka za razvoj in investicije na Občini Kamnik. Prav delo na tem oddelku ga je pripeljalo do sodelovanja z Razvojnim centrom Srca Slovenije in Lokalno akcijsko skupino Srca Slovenije, ki predstavljata poligon za uresničitev dela idej, ki se porajajo na Občini in so odraz razvojnih pobud kamniških občank in občanov. Več …
branka_bizjan_pom-150x150

Branka Bizjan, Moravče

Branko Bizjan poznamo kot vsestransko ustvarjalko, veliko zagovornico rokodelstva, poznavalko kulturne dediščine, aktivno članico različnih društev, pobudnico razvojnih idej in tudi kot avtorico številnih člankov in dveh knjig. Kot oseba širokih zanimanj se že vrsto let udejstvuje v lokalnem razvoju občine Moravče pa tudi v različnih medobčinskih projektih, med katere spada tudi delovanje v Lokalni akcijski skupini LAS Srce Slovenije. Več …
zeljko_savic_LAS-Srce-Slovenije

Željko Savič, Dol pri Ljubljani

Ko se je Željko Savič pred 8 leti upokojil in zaključil kariero pri Policiji, je vedel, da je premlad in življenje predragoceno, da bi prenehal aktivno sodelovati v družbi. Skozi aktivno delovanje v lokalnih društvih je našel nov izziv in poligon za uresničitev idej, s katerimi je aktivno pripomogel k razvoju kraja. To je bilo ravno v času, ko je nastajala strategija razvoja občine Dol pri Ljubljani. Z udeležbo na delavnicah je pridobil širšo sliko o stanju in razvojnih priložnostih na področjih podjetništva, kmetijstva, turizma. Več …
Katka-Bohinc_izvedba-projekta-EUYouth_Amaroni

Katka Bohinc, Lukovica

Katka Bohinc je tista oseba, ki je na Občini Lukovica zadolžena za redno komunikacijo z Lokalno akcijsko skupino Srce Slovenije. Kot lokalna koordinatorka in povezovalka poskuša informacije, ki jih pridobi s strani sodelavcev na Občini, pa tudi s strani posameznikov, društev in ostalih deležnikov, ki živijo ali delujejo v občini Lukovica, prenašati naprej in v čim večji meri uresničiti. Več …
Joze_Kos_4

Jože Kos, Litija

Jože Kos z Velike Preske je človek, ki mu veliko pomenijo družina, povezovanje, druženje, delo, tradicija in narava. V svojih 60 letih je ustvaril veliko dobrega zase, za svojo družino, svoj kraj in skupnost, v kateri živi. V Lokalni akcijski skupini Srce Slovenije deluje že vse od začetkov, ves ta čas je tudi pomemben sogovornik v Razvojnem svetu LAS. Več …
Jasna_Sitar2

Jasna Sitar, Litija

Mlada geografinja Jasna Sitar iz Litije je šele za začetku svoje karierne poti. V okviru zaključnega magistrskega dela si je za svoj raziskovalni poligon, v okviru katerega je preučevala društva in njihove medsebojne vezi, izbrala območje Upravne enote Litija. Verjame, da predstavlja t. i. socialni kapital izjemno bogastvo vsake lokalne skupnosti in omogoča njen skladen razvoj. Več …