Ambasadorji lokalnega razvoja

Željko Savič, Dol pri Ljubljani

17. januar 2020 – Ko se je Željko Savič pred 8 leti upokojil in zaključil kariero pri Policiji, je vedel, da je premlad in življenje predragoceno, da bi prenehal aktivno sodelovati v družbi. Skozi aktivno delovanje v lokalnih društvih je našel nov izziv in poligon za uresničitev idej, s katerimi je aktivno pripomogel k razvoju kraja. To je bilo ravno v času, ko je nastajala strategija razvoja občine Dol pri Ljubljani. Z udeležbo na delavnicah je pridobil širšo sliko o stanju in razvojnih priložnostih na področjih podjetništva, kmetijstva, turizma.

V tistem času je začel aktivno sodelovati tudi pri pripravi strategije lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino Srce Slovenije. Pristop od spodaj navzgor se mu je zdel primerno orodje za uresničitev razvojnih potreb, ki so se porajale v lokalnem okolju. Udeležil se je številnih delavnic, kjer so z zanimanjem prisluhnili njegovim idejam, spoznal zanimive ljudi iz sosednjih občin in začel aktivno razmišljati o izzivih za nadaljnji razvoj kraja in občine Dol pri Ljubljani, v kateri živi od majhnih nog. Sprva je postal aktiven član Razvojnega sveta LAS, kmalu pa še predsednik. Izkazal se je za osebo, ki zna široko razmišljati, ne le za svoj kraj, ampak za širšo skupnost, kot izrazito pozitiven, povezovalen, odgovoren in ambiciozno zazrt v prihodnost. Organiziranost, red, disciplina in odločnost, kadar je to potrebno, so vrline, ki ga spremljajo vse življenje. Rad ima urejen kraj, dogajanje po meri ljudi, ki v kraju živijo, in prijazne odnose.

Opremljen z dragocenimi izkušnjami, znanjem o nacionalnih in evropskih politikah in z novimi poznanstvi, ki jih je spletel z razvojnimi soustvarjalci po Sloveniji in Evropi, se je Željko Savič odločil, da kandidira še za župana Občine Dol pri Ljubljani. Prepričan je, da so pri izvajanju lokalnih strategij in projektov zelo pomemben faktor prav župani, ki podprejo ali pa obratno zatrejo tiste posameznike, ki imajo interes v lokalni skupnosti narediti nekaj več, ne le zase, ampak za širšo skupnost, s čimer zbudijo aktivnost tudi med drugimi prebivalci.

Verjame v širše učinke projektov

Vesel je, da je bila v času njegovega prvega predsedovanja LAS Srce Slovenije med najuspešnejšimi v Sloveniji, že dodeljena dodatna sredstva pa kažejo na to, da bo tudi v aktualnem mandatu LAS Srce Slovenije podobno uspešna. Doslej je bilo izvedenih že več kot 90 projektov, kar je velik uspeh, še pomembnejše pa je, da mnogi od teh projektov tudi po zaključku živijo in so doprinesli k širši kakovosti življenja v krajih, kjer so se izvajali. Primer takšnega projekta je obnova društvenih prostorov s kuhinjo Aktiva žena Plamen v kulturnem domu Dolsko, ki je bil uresničen prav na njegovo pobudo. Še zdaj, po več kot desetih letih, se tam redno izvajajo delavnice kuhanja in vezenja za starejše, pa tudi za otroke. Občasno sprejmejo kakšno zunanjo skupino, kot nazadnje iz Poljske, Latvije in Estonije, in udeležence delavnic vedno znova navdušijo, kar kaže na to, da je projekt dejansko padel na zelo plodna tla in je primer dobre prakse tudi za druge evropske dežele.

Željko Savič je ponosen na vsakega od projektov, ki so bili podprti preko LAS Srce Slovenije, saj moramo, kot rad pove, gledati na delovanje LAS kot na dolgoročni razvojni proces, ki nas vodi proti želenim ciljem. Tudi projekt, ki morda deluje na prvi pogled neučinkovit, lahko prinese bogate izkušnje, ki se jih lahko uporabi pri naslednjih projektih. Vlaganje v ljudi je vlaganje v razvoj.

Podpira projekte po izboru občanov

Meni, da se vlogi predsednika in župana lepo dopolnjujeta, saj bi moral vsak župan spremljati delovanje lokalne akcijske skupine, na območju katere se nahaja, saj te prinašajo v lokalna okolja pomembne spremembe. Kot župan ima še več priložnosti, da aktivno vpliva na življenje v domači občini. Pristop od spodaj navzgor, ki je značilen za izvajanje lokalnega razvoja preko lokalnih akcijskih skupin, je uspešno vpeljal tudi v lokalno okolje. V lanskem letu je namreč v domači občini poskusno uvedel participativen proračun ter podprl za 120.000 EUR projektov, ki so jih predlagali in izbrali sami občani. Nad vključitvijo občanov in projekti, ki bodo izvedeni v 2020, je navdušen. Zaveda se, da pomeni takšen pristop več dela, vendar verjame, da se splača, saj se lahko na ta način uresničeni veliko lokalnih potreb, ki jih morda v ožji ekipi na Občini nikoli ne bi zaznali.

Pogled usmerjen naprej

Ocenjuje, da deluje LAS Srce Slovenije uspešno, čisto realno pa se zaveda tudi, da so še marsikje rezerve, kar nas lahko žene, da postanemo še boljši. Marsikje v Evropi imajo LAS-i boljše pogoje za delo, kar se odraža tudi v uspešnosti projektov. Poudarja, da je vodilni partner LAS samoiniciativen, odgovoren ter aktiven v slovenskih in mednarodnih mrežah, kar zagotovo pripomore k temu, da je LAS dobro prepoznan in zaželen sogovornik in partner v domačem in tujih okoljih.

Veseli ga, da bo v prihodnjem programskem obdobju LAS-om na voljo za črpanje še Evropski socialni sklad. Veliko priložnost za prihodnost vidi v oživitvi vaških jeder, revitalizaciji starih podeželskih hiš, medgeneracijskemu bivanju in oskrbi starejših. S tem je povezan tudi projekt ureditve vaškega jedra in dnevnega centra za starostnike na Rajhnovi domačiji v Dolu, ki bo, kot kaže, pomembno zaznamoval njegov prvi županski mandat.

Pomembne se mu zdijo tudi naravne vrednote, ki so za nas včasih samoumevne, pa niso. Vse bolj se zaveda pomena čiste vode, gozdov, prav tako še nismo prepoznali potencialov, ki nam jih ponujajo naše reke. Prepričan je, da bi lahko z dobrim poznavanjem nesnovne in snovne dediščine celovito razvili ponudbo naših krajev.

Delati dobro za druge

Trenutno je Željko Savič polno zaseden s svojima funkcijama župana in predsednika LAS, ki sta mu v veliko veselje. Prav veliko prostega časa nima, verjame pa, da bo prišlo tudi obdobje v življenju, ko bo imel spet več časa za skupna potovanja z ženo, za kakšen dan več v Prekmurju ali ob morju, za svoje vnuke, za kolesarjenje, potapljanje in drugo, kar ga veseli.

Željko je eden tistih ljudi, ki rad dela dobro za veselje drugih ljudi, brez da bi pričakoval karkoli v zameno. Vsakokrat, ko uresniči kakšno dobro idejo, pridobi veliko zase. To mu daje samopotrditev in energijo na naprej. Delati dobro za druge ter najti pravo ravnovesje med drugimi in samim seboj je bistvo njegovega življenja.

Mija Bokal (januar 2020)