Poziv za članstvo v LAS Srce Slovenije za programsko obdobje do leta 2027

Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije vabi obstoječe in nove člane, da se v novem programskem obdobju, ki bo trajalo do leta 2027, vključijo v LAS in podpišejo novo konzorcijsko pogodbo. K sodelovanju vabimo predstavnike:

  • javnega sektorja (občine, javni zavodi …);
  • ekonomskega sektorja (podjetja, s. p.-ji, nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, zadruge …);
  • zasebnega sektorja (posamezne fizične osebe, društva, zasebni zavodi, fundacije …).

Vključitev v LAS predstavlja nadaljevanje odgovornega in aktivnega delovanja v prid celostnemu in trajnostnemu razvoju območja občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji, ki delujejo na območju Srce Slovenije.

Kot člana LAS vas pozivamo, da aktivno sodelujete pri pripravi Strategije lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027, ter vas vabimo k sodelovanju v organih LAS. Kot člani LAS boste seznanjeni z letnimi programi dela in poslovanjem LAS ter uresničili osebne in javne interese, povezane s cilji LAS.

Članstvo v LAS je prostovoljno in odprtega tipa, dostopno vsem pod enakimi pogoji. Novi kandidati se lahko včlanite v LAS Srce Slovenije z izpolnitvijo Vloge za članstvo v Lokalni akcijski skupini Srce Slovenije.

Dodatne informacije: Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o. (vodilni partner LAS Srce Slovenije), 01 – 89 62 713, las@razvoj.si

Mojca Štepic, direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije, d. o. o.

Litija, 11. januar 2023