Novice

Razvojni center Srca Slovenije daje kot vodilni partner LAS Srce Slovenije v javno obravnavo osnutek Strategije lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino Srce Slovenije za programsko obdobje 2024-2027. V dokument smo povzeli in zapisali vaše pobude in ideje, ki smo jih prejeli od januarja do junija na številnih delavnicah, sestankih in preko spletnega obrazca. Združili smo opise, potrebe in ukrepe, ki jih naše območje potrebuje, da bo doseglo zastavljene cilje in kazalnike, ki sta nam jih določili pristojni ministrstvi.

Dokument je strateške narave, zato je zapisan bolj široko in v njem zgolj povzemamo strateške usmeritve našega delovanja za prihodnje obdobje. Podrobnosti javnih pozivov in merila za ocenjevanje vlog niso predmet strategije, zato jih bomo pripravili naknadno. Ker smo časovno omejeni, vas vljudno prosimo, da nam vaše predloge za dopolnitev dokumenta pošljete najkasneje do ponedeljka, 10. julija 2023, do 15. ure po elektronski pošti las@razvoj.si. Hvala za vaše sodelovanje. Gremo skupaj naprej!