Novice

V začetku maja smo zaključili s ciklom delavnic za pripravo nove strategije lokalnega razvoja za območje LAS Srce Slovenije. Na sedmi delavnici, ki je potekala 9. 5. v Dolskem, smo se srečali še enkrat vsi skupaj in preverili skupne prepoznane potrebe in priložnosti iz vseh delavnic, izvedenih v marcu in aprilu v občinah LAS. Veseli nas, da smo pritegnili k sodelovanju na delavnicah kar 190 ljudi, od katerih so se mnogi že povezali v projektna partnerstva.

Ideje za razvoj občin in območja so z nami delili predstavniki občin, javnih zavodov, podjetniki, nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, predstavniki društev, zavodov in drugi posamezniki. V času priprave strategije smo izvedli že tudi številne sestanke s potencialnimi upravičenci, s katerimi smo preverjali izvedljivost posameznih projektov in možnost njihove umestitve v strategijo LAS, ki bo podlaga za razdelitev evropskih sredstev za razvoj podeželja od leta 2024 dalje.

Na spletni strani LAS imamo odprt imamo tudi spletni obrazec, v katerega lahko potencialni kandidati vpišejo svoje projektne ideje.

Na podlagi delavnic, sestankov in drugih zbranih pobud bomo pripravili strategijo LAS, ki bo nastala v pisni obliki do konca junija.