Novice

Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije in Turistično društvo Tuhinjska dolina, partnerja v projektu Turizem v Srcu Slovenije, sta 18. marca 2024 organizirala študijsko turo po območju Srca Slovenije za turistične delavce, predstavnike lokalnih skupnosti in turistične agencije. Svoje dejavnosti je predstavilo kar 21 različnih turističnih ponudnikov iz Tuhinjske doline, Kamnika, Dolskega, Litije in Šmartna pri Litiji.

Na območju Srca Slovenije imamo izjemno raznoliko in kakovostno turistično ponudbo, poznavanje med deležniki pa je omejeno. Namen ekskurzije je zato bil izboljšati poznavanje lokalnih turističnih znamenitosti in ponudbe ter okrepiti medsebojne povezave in medsebojno promocijo. Na ta način bodo turisti in obiskovalci našega območja lahko pri posameznem ponudniku pridobili informacije in spodbudo za obisk tudi drugih zanimivih točk s ciljem, da podaljšajo čas svojega obiska.

Ekskurzijo smo pričeli v Termah Snovik – osrednji turistični točki v Srcu Slovenije, ki na območju beleži največ nočitev in tako predstavlja pomembno vstopno točko obiskovalcev in turistov. Poleg predstavitve izjemno široke ponudbe term, ki so ji v letošnjem letu dodali tudi možnost kampiranja v povsem novem kampu, so bili udeleženci ob prihodu deležni bogatega zajtrka, pripravljenega iz povsem lokalnih sestavin.

Na tem mestu so se udeležencem študijske ture predstavili še nekateri drugi turistični ponudniki iz Tuhinjske doline, med njimi tudi Turistično društvo Tuhinjska dolina.

Sonja Kropivšek s Kmetije Pr’ Gabršk je udeležence seznanila s tradicionalnim načinom sirarjenja in v živo predstavila izdelavo trniča, ki ga na kmetiji izdelujejo po tradicionalnem receptu pastirjev iz Velike planine.

Jože Korošec se je predstavil v dveh vlogah, kot predsednik turističnega društva Gora sv. Miklavž v Tuhinjski dolini in lastnik Ekološke kmetije Pr’Matevžuc. V društvu skrbijo za ohranjanje in predstavitve lokalne etnološko – kulturne dediščine, vezane na gotsko cerkev sv. Miklavža z mežnarijo. V okviru kmetije pa na 530 m nadmorske višine redijo goveda, prašiče in ovce. V okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji v degustacijskem prostoru gostom postrežejo tako s svojimi prehranskimi produkti z ekološkim certifikatom kot tudi s kakovostnimi produkti sosednjih kmetij.

Med novejšimi ponudniki v Tuhinjski dolini je Pivovarna Menin’c, katero je predstavil lastnik Frenk Jeglič. Na družinski kmetiji pod Menino planino na nadmorski višini med 600 in 700 metri gojijo dve vrsti hmelja, Auroro in Celeio. Hmelj obirajo ročno in iz njega pridelujejo sedem vrst piva, ki ga lahko gostje degustirajo v zato opremljenem prostoru kar v sami pivovarni. Njihovo pivo je mogoče kupiti tudi v lokalnih gostiščih.

Preostali turistični ponudniki iz Kamnika in bližnje okolice so se predstavili v Mekinjskem samostanu, kjer ima svoj sedež Javni zavod za kulturo Kamnik. Življenje za samostanskimi vrati – sestre Klarise in uršulinke v Mekinjah – nam je predstavila direktorica Irena Gajšek. Spregovorila je tudi o dogajanju v samostanu danes, kjer so poleg muzejskega dela urejeni prostori za prenočevanje ter najem prostorov ob organiziranju večjih kulturnih dogodkov.

Dolgo tradicijo turistične ponudbe imata tudi Kamp Resnik, ki se nahaja ob Kamniški Bistrici in v neposredni bližini starega mestnega jedra, ter Zdravilni gaj Tunjice. Prvi deluje v toplejšem obdobju leta, drugi pa zaradi široke ponudbe svojih storitev skozi celo leto. Katja Jelovčan je udeležencem razkrila, da se v njihov gaj obiskovalci radi vračajo ker želijo imeti dobro psihofizično kondicijo, večjo samozavest, ker dobijo energijo, ki skrbi za njihovo odlično počutje v vsakdanjem življenju, in prisegajo na naraven način zdravljenja.

Čeprav je Velika planina že vsem dobro poznana, je vedno dobro prisluhniti novostim, ki jih ta zelena planota ponuja. Zadnja večja pridobitev na planini je šest-sedežnica, ki je nepogrešljiva tako v zimskem kot v ostalih letnih časih.

Prireditve ter ostalo turistično ponudbo v občini Kamnik je predstavil Luka Svetec, direktor Javnega zavoda za turizem in šport Kamnik.           

Spoznavanje turistične ponudbe območja Srca Slovenije se je nadaljevalo v občini Dol pri Ljubljani na Domačiji Pr’ Krač, ki je domačija s tradicijo in še delujoči primer oskrbnega centra ob nekdanji tovorniški in plovni poti ob Savi. Na domačiji, ki ponuja prenočišča, pristno domačo ekološko kulinariko in obilo drugačnih doživetij podeželja, so dobrodošli tudi gostje z avtodomi. Za njih imajo urejeno počivališče kar v sadovnjaku domačije, ki se nahaja ob potoku Mlinščica. Družbo jim delajo živali, ki se pasejo na pašniku ob počivališču. Udeleženci študijske ture so spoznali še eno vrsto nočitvenih kapacitet, ki je trenutno v trendu in veliko turistov povprašuje po tej storitvi. Tine Zupančič, lastnik Hotela Vegov hram iz Dolskega, poleg klasičnih nočitev v dvoposteljnih sobah ponuja še nočitev v dveh mobilnih hišicah.

Na jugu območja LAS Srce Slovenije se na vzpetini 450 metrov nad morjem nahaja grad Bogenšperk. Sprejem s strani gostitelja Petra Avblja iz Javnega zavoda Bogenšperk je bil več kot grajski. Poleg ogledov muzejskih zbirk in spoznavanja dela Janeza Vajkarda Valvazorja, ki je v 17. stoletju na omenjenem gradu zapisoval takratno življenje Kranjcev in drugih narodov po Evropi, lahko na gradu prisostvujete različnim kulturnim dogodkom ali razvajate svoje borbončice v Grajski krčmi, ki jo vodi chef Mitja Zadravec. Prav to so storili tudi udeleženci ture. Na gradu sta se predstavili še rokodelka in oblikovalka keramike Barbara Dacar iz Šmartnega pri Litiji in zeliščarka Jožica Bajc Pivec, ki ima svoj zeliščni vrt na svoji kmetiji v neposredni bližini gradu Bogenšperk.

Skrivnosti, ki jih skriva eden najstarejših rudnikov v Sloveniji – Rudnik Sitarjevec Litija je razkrila Nina Mravlje, lokalna turistična vodnica, specializirana za rudnik Sitarjevec. Tople barve rudniških rovov, pestrost mineralov, ki se nahajajo v rudniku in edinstvenost hitrorastočih limonitnih kapnikov so obiskovalce rudnika prevzele.

V rudniku je oglarsko dejavnost predstavil Mirko Brinovec iz Oglarske domačije Brinovec na Dolah pri Litiji. Na skrajnem vzhodu območja Srca Slovenije se nahaja Oglarska dežela, kjer na petnajstih kmetijah kuhajo oglje v oglarskih kopah. Brinovčevi so prenašalci žive dediščine oglarske obrti. V preteklem letu je Oglarska domačija Brinovec prejela certifikat kakovosti za turistično doživetje z naslovom Dan z oglarjem.

Spoznavanje turistične ponudbe in ostalih zanimivosti območja Srca Slovenije brez obiska Geometričnega središča Slovenije ne bi bilo popolno. Zato so se nekateri turistični ponudniki iz občine Litija predstavili kar v samem središču Slovenije.  Delovanje Društva GEOSS, povezovalca ljudi in organizacij na območju Krajevne skupnosti Vače in Pustolovski park GEOSS, ki na letnem nivoju sprejme največ turističnih obiskovalcev v občini Litija in je največji pustolovski park v Sloveniji je predstavil Miloš Kimovec. Barbara Vrtačnik s Kmetije Pr’ Škundr in Andreja Kovač z Eko kmetije Vovše sta s svojimi zgodbami turističnih doživetij zaključili spoznavni dan turističnih ponudnikov.

Vsak od predstavljenih ponudnikov je unikaten, s svojo edinstveno zgodbo, ki pritegne in navdušuje. Želimo si povezanih zgodb. Udeleženka študijske ture Nina Knez iz turistične agencije Kareta je ob zaključku zapisala: »Super je bilo. Hvala za vso energijo in trud, ki ste ga vložili v izvedbo ture.«

Spoznavna ekskurzija za turistične ponudnike je bila izvedena v okviru projekta Turizem v Srcu Slovenije, ki je podprt s sredstvi Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.

Mojca Hauptman