Novice

Sredi aprila smo zaključili s serijo delavnic za pripravo strategije lokalnega razvoja LAS Srce Slovenije, ki smo jih izvedli v marcu in aprilu v občinah Šmartno pri Litiji, Dol pri Ljubljani, Lukovica, Litija, Moravče in Kamnik. Delavnic se je udeležilo kar 150 prebivalcev območja LAS. Številne ideje za razvoj občin in območja so z nami delili predstavniki občin, javnih zavodov, podjetniki, nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, predstavniki društev, zavodov in drugi posamezniki.Rezultate dosedanjih aktivnosti za pripravo strategije bomo predstavili na skupni delavnici, ki bo potekala 9. maja 2023, od 16.30 do 20.00 v Dolskem. To bo tudi priložnost za oblikovanje skupnih projektnih predlogov.

V LAS pisarni smo na voljo tudi vsem potencialnim prijaviteljem projektov za individualne sestanke, ki so namenjeni razvoju posameznih projektnih idej in pregledu možnosti umestitve le-teh v strategijo LAS. Če imate projektno idejo že oblikovano, jo lahko sami na kratko opišete v spletnem obrazcu

Na podlagi pridobljenih razvojnih pobud in predlogov projektov, bomo v LAS Srce Slovenije do junija spisali strategijo lokalnega razvoja, v kateri bomo opredelili ključne priložnosti in ukrepe za programsko obdobje do leta 2027. Strategija bo podlaga za razdelitev evropskih sredstev za razvoj podeželja od leta 2024 dalje. Glede na zaključke delavnic bodo zagotovo izpostavljena področja varstva okolja in voda, vključevanja mladih, starejših in priseljencev, povezovanja med različnimi akterji v lokalnih okoljih, lokalne samooskrbe s hrano, podjetništva, turizma, rekreacije, vseživljenjskega učenja itd.

Hvala vsem udeležencem!

LAS Srce Slovenije je sofinanciran iz Evropskega kmetijska sklada za razvoj podeželja, Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije.