Novice

V torek, 16. januarja 2024, je Društvo za razvoj slovenskega podeželja (DRSP) skupaj z LAS Od Pohorja do Bohorja organiziralo srečanje predsednikov in vodilnih partnerjev vseh slovenskih lokalnih akcijskih skupin v Gorici pri Slivnici. Kot predstavnika LAS Srce Slovenije sta se dogodka udeležila Tina Vatovec in Željko Savič . Med več kot 100 udeleženci so bili predstavniki vseh 37 lokalnih akcijskih skupin iz Slovenije. V strokovnem delu so bili predstavljeni izsledki Erasmus projekta Rebound in Uredba CLLD za izvajaje pristopa do leta 2027. 

Kulturno društvo Gorica pri Slivnici je s svojim dramskim prispevkom o razbojniku Guzaju, znanem tudi kot Kozjanski Robin Hood, otvorilo dogodek. V vlogi gostitelja je udeležence pozdravil tudi župan občine Šentjur mag. Marko Diaci.

Sledil je nagovor ministra za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksandra Jevška, ki pripisuje delovanju lokalnih akcijskih skupin pomembno vlogo, saj »sežejo najbolj globoko v pore skupnosti in omogočajo izvedbo majhnih, lokalno zelo pomembnih pobud,« ki jih v strateške projekte ni mogoče vključiti. Za razvoj lokalnih skupnosti je nakazal priložnosti v čezmejnih programih Interreg ter Norveškem in Švicarskem mehanizmu ter predstavil svoja zavzemanja za administrativne poenostavitve izvajanja programov.

Kot smo lahko slišali, so v programskem obdobju 2014-2020 različne skupine deležnikov izboljšale kakovost življenja na podeželju s preko 1.590 različnih izvedenih projektov. Na skupnih problemskih področjih so lokalne akcijske skupine prenašale znanja in izkušnje v okviru 50 projektov sodelovanja, od tega jih je bilo nekaj manj kot polovica mednarodnih.

Uspešnost izvajanja spodbujanja razvoja podeželja preko različnih skladov v Sloveniji je prepoznala tudi Evropska komisija, ki je skupaj za Evropsko mrežo za podeželje naš pristop predstavila kot dobro prakso na različnih dogodkih. Mag. Andreja Komel, vodja sektorja za strukturno politiko in razvoj podeželja pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je v nagovoru izpostavila napore Medresorske skupine CLLD 2021–2027 za poenotenje in poenostavitve izvajanja programa. Razveselila nas je z informacijo, da so zadnje odločbe o potrditvi 37 strategij lokalnega razvoja že v podpisovanju. Uvodne nagovore z opisom vloge DRSP pri uveljavljanju interesov LAS je zaključil mag. Roman Medved, predsednik DRSP.

Tema posveta v strokovnem delu srečanja je bila “Prožnost podeželskih skupnosti”, kjer so predstavniki Oddelka za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani in predstavniki Razvojne agencije Kozjansko predstavili projekt Rebound, ki se izvaja v petih državah EU. Prožnost je sposobnost podeželske skupnosti ali območja, da uporabi uravnotežene in dolgoročno naravnane pristope za odzivanje na nenadne pretrese (družbeno-gospodarske ali okoljske) in se nenehno prilagaja številnim procesom sprememb. Skupnost s tem krepi svoje osnovne funkcije in strukture, zagotavlja dobro upravljanje ter ohranja zadovoljivo kakovost življenja in blaginjo svojih prebivalcev in podeželskega območja. Več informacij je na voljo na spletni strani projekta.

Glavni del srečanja je bil namenjen prestavitvi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v obdobju do leta 2027. Predstavili sta jo Marjeta Jerič iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Simona Laznik iz Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj. Poudarili sta razlike med izvajanjem v okviru kmetijskega oziroma regionalnega sklada ter predstavili poenostavitve in uskladitve med skladoma v primerjavi s preteklim programskim obdobjem. Po predstavitvi sta odgovarjali na vprašanja predstavnikov LAS, ki že podrobneje preučujejo Uredbo ter pripravljajo vso potrebno dokumentacijo za objavo javnih pozivov za izbor projektov na ravni LAS. Za izvajanje pristopa je do leta 2027 namenjeno 84,55 mio EUR.

Srečanje se je zaokrožilo s sproščenim klepetom vseh udeležencev ob okusnih lokalnih dobrotah.

Tina Vatovec, LAS Srce Slovenije