Novice

Predstavnici LAS Srce Slovenije sta se v decembru udeležili delavnice, ki jo je organiziralo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z namenom, da predstavi delovanje lokalnih akcijskih skupin v novem programskem obdobju, ki bo trajalo do leta 2027. Najkasneje do 3. marca 2023 bomi vsi slovenski LAS oblikovali partnerstva za pripravo strategij in najkasneje do 31. julija 2023 oddali izdelane strategije lokalnega razvoja za svoja območja. K pripravi nove strategije, ki bo temelj za naše nadaljnje delo in nove razpise, bomo kmalu povabili tudi vas, saj želimo slišati konkretne ideje za skupni razvoj območja Srce Slovenije.

LAS Srce Slovenije je v aktualnem programskem obdobju, ki je trenutno v prehodni fazi, potrdil že 38 projektov upravičencev iz območja LAS, ki se financirajo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropskega sklada za regionalni razvoj in z lastnimi sredstvi LAS Srce Slovenije, katerega delovanje sofinancirajo občine Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji, nekaj zadnjih projektov pa še čaka na potrditev. LAS Srce Slovenije se je vključil v 8 projektov sodelovanja LAS z 19 slovenskimi in 9 mednarodnimi partnerji.

Delavnice se je udeležilo več kot 80 predstavnikov slovenskih LAS, MKGP in MGRT

Sodelavki CNVOS sta na delavnici spregovorili o vključevanju javnosti in učinkoviti komunikaciji