Novice

V sredo, 12. julija 2023, sta se v prostorih Kulturnega doma Dolsko sestala Razvojni svet in Skupščina LAS Srce Slovenije za potrebe potrebe potrditve Strategije lokalnega razvoja LAS Srce Slovenije 2021-2027 in oddajo dokumenta na Javni poziv MKGP za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja do leta 2027. Oba organa sta dokument soglasno potrdila in s tem omogočila njegovo oddajo na pristojno ministrstvo.

Osnutek Strategije lokalnega razvoja (SLR) je pripravil Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o., kot vodilni partner LAS Srce Slovenije. V dokumentu smo povzeli in zapisali pobude in ideje, ki smo jih prejeli od lokalnih prebivalcev, podjetij in organizacij, in pri tem sledili tudi navodilom, ki smo jih prejeli od aktualnih upravljavskih organov. Dokument je bil do ponedeljka, 10. julija 2023, v javni obravnavi. Vse predloge dopolnitev smo preverili in jih dodali v osnutek dokumenta, ki je bil obravnavan in potrjen na organih LAS.

Strategija lokalnega razvoja je zelo pomembna za razdelitev sredstev Evropske unije za razvoj našega podeželja. Omogočila nam bo, da pridobimo finančno podporo za izvajanje projektov, ki bodo spodbudili in okrepili našo lokalno skupnost. Od leta 2024 dalje bomo tako razpolagali s približno 2 milijoni EUR sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Še posebej smo veseli, da so nad strategijo navdušeni naši člani. Zahvaljujemo se vsem, ki ste aktivno sodelovali pri pripravi SLR in nam pomagali določiti strateške usmeritve za Srce Slovenije do leta 2027. Naše delo se s tem šele začenja, a smo prepričani, da bomo skupaj dosegli izjemne rezultate in ustvarili prihodnost, ki si jo želimo.

Gremo skupaj naprej!

Ekipa LAS Srce Slovenije