Novice

Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije vabi obstoječe in nove člane, da se v novem programskem obdobju, ki bo trajalo do leta 2027, vključijo v LAS in podpišejo novo konzorcijsko pogodbo. Članstvo v LAS je prostovoljno in odprtega tipa, dostopno vsem pod enakimi pogoji.

K sodelovanju vabimo predstavnike:

  • javnega sektorja (občine, javni zavodi …);
  • ekonomskega sektorja (podjetja, s. p.-ji, nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, zadruge …);
  • zasebnega sektorja (posamezne fizične osebe, društva, zasebni zavodi, fundacije …).

Vključitev v LAS predstavlja nadaljevanje odgovornega in aktivnega delovanja v prid celostnemu in trajnostnemu razvoju območja občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji, ki delujejo na območju Srce Slovenije.

Kot člana LAS vas bomo pozvali, da aktivno sodelujete pri pripravi strategije lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 ter imate pravico, da volite in ste izvoljeni v organe LAS, ste seznanjeni z letnimi programi dela in poslovanjem LAS ter uresničujete osebne in javne interese, povezane s cilji LAS.

Vabimo vas, da izkažete svoj interes s podpisom pisma o nameri. Prosimo, prinesite ga osebno ali pošljite na naslov LAS Srce Slovenije, Kidričeva cesta 1, 1270 Litija, najkasneje do petka, 20. januarja 2023.

Po izteku roka za vključitev v članstvo LAS bomo pripravili novo konzorcijsko pogodbo, ki jo bomo podpisali na prvi skupščini novega LAS ob koncu januarja. Po tem dogodku bo sledila priprava nove Strategije lokalnega razvoja območja LAS Srce Slovenije do leta 2027. Po njeni potrditvi konec leta 2022 bo sledilo črpanje sredstev iz Evropskega kmetijska sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Dodatne informacije: Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o. (vodilni partner LAS Srce Slovenije), 01 – 89 62 713, las@razvoj.si

Mojca Štepic, direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije, d. o. o.

Litija, 11. 1. 2023