V Dolskem je včeraj, 31. januarja 2023, 70 predstavnikov javnih institucij, podjetij, društev, zavodov, organizacij in posameznikov iz občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji s podpisom konzorcijske pogodbe formalno vzpostavilo Lokalno akcijsko skupino Srce Slovenije za obdobje delovanja do leta 2027. S tem se bo nadaljevalo javno-zasebno partnerstvo za sodelovanje in učinkovito črpanje evropskih sredstev za razvoj podeželja, ki je bilo do sedaj med najuspešnejšimi v Sloveniji.

Člani novega LAS Srce Slovenije za obdobje do leta 2027, Dolsko, 31. 1. 2023

Podpisniki konzorcijske pogodbe so predstavniki javnega sektorja (občine, javni zavodi), ekonomskega sektorja (podjetja, nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetijah) in zasebnega sektorja (društva, posamezniki). Članstvo v LAS je prostovoljno, odprtega tipa, brezplačno in dostopno vsem pod enakimi pogoji, zato se lahko novi člani pridružijo kadarkoli tudi po podpisu konzorcijske pogodbe. 

Tudi v novem programskem obdobju do leta 2027 je namen LAS Srce Slovenije spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja podeželja na območju Srca Slovenije. Za razvoj območja LAS Srce Slovenije je bilo od leta 2007 preko LAS Srce Slovenije namenjenih 4,4 mio evrov evropskih sredstev in razvojnih sredstev lokalnega sofinanciranja. Skupaj je bilo  potrjenih že 123 projektov občin, javnih zavodov, nevladnih organizacij, podjetij, fizičnih oseb z dejavnostjo in posameznikov iz občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji. LAS je doslej sodeloval tudi v 8 projektih sodelovanja z LAS-i z 19 LAS-i iz Slovenije in 9 iz tujine.

Zbrane je nagovorila Mojca Štepic, direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije, ki bo vodilni partner LAS Srce Slovenije tudi v programskem obdobju do leta 2027: “Z lokalno akcijsko skupino vstopamo že v tretje programsko obdobje. Naša pot je bila vedno zanimiva, povezovalna in jasno usmerjena v cilje, ki smo si jih zastavili in skupaj uspešno udejanjili. Za uspešno črpanje 2,5 mio evropskih sredstev, ki nam bodo na voljo za naprej, smo odgovorni mi vsi, zato pozivam vse, da se aktivno vključijo v pripravo nove strategije.”

Predsednik LAS Srce Slovenije Željko Savič je pozdravil vse člane, se jim zahvalil za zaupanje in aktivno sodelovanje. Izrazil je veselje, da se je večina članov odločila za nadaljevanje članstva tudi v novem programskem obdobju in pozdravil “18 novih članov, ki bodo prinesli v LAS novo pomoč, nova področja razvoja podeželja in nove ideje za projekte.” Dodal je še, da je z delovanjem LAS izjemno zadovoljen: “Od nas se pogosto učijo drugi LAS-i, iz naslova uspešnosti smo dobili tudi dodatna razvojna sredstva za razvoj našega podeželja. Želim si, da bi prepoznali tudi za naprej prave razvojne vsebine in ostali tako povezani, kot smo bili doslej.” Posebno zahvalo je namenil tudi občinam, ki finančno podpirajo delovanje LAS Srce Slovenije.

Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije tako nadaljuje svoje poslanstvo s partnerji, ki znajo videti dobrobiti ne le svojega kraja, ampak tudi širšega območja Srce Slovenije.

Podpisniki konzorcijske pogodbe o ustanovitvi LAS Srce Slovenije za obdobje do leta 2027 so:

 • Anton Čič, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji
 • LB&T d. o. o.
 • Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Bežigrad
 • VODE IN d. o. o.
 • Vrt zdravilnih rastlin d. o. o.
 • U&I, Irena Soban s. p.
 • Jože Korošec, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji
 • Območna obrtno-podjetniška zbornica Kamnik
 • Terme Snovik d. o. o., Kamnik
 • V D d. o. o., Kamnik
 • MM SOL, Matija Matičič s. p.
 • Domen Virant – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji
 • Kmetija Homar, Primož Homar s. p.
 • Zadruga KIKštarter z. b. o.
 • Klemen Vodnjov – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji
 • Koreninica z. o. o. PE Litija
 • Miroslav Brinovec, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji
 • Mizarstvo Kos d.o.o.
 • Pustolovski park Geoss d. o. o.
 • Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.
 • GZS Zasavska gospodarska zbornica
 • Smrkol Stanislav s. p.
 • Občina Dol pri Ljubljani
 • Občina Kamnik
 • Zavod za turizem in šport Kamnik
 • Javni zavod za kulturo Kamnik
 • Vrtec Antona Medveda Kamnik
 • Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija
 • Občina Litija
 • Krajevna skupnost Ribče
 • Občina Lukovica
 • Občina Moravče
 • Javni zavod Bogenšperk
 • Občina Šmartno pri Litiji
 • Dom Tisje Šmartno pri Litiji
 • KGZS – Zavod Ljubljana
 • Čebelarsko društvo Dolsko
 • Samo Upelj
 • Turistično društvo Dolsko
 • Željko Savič
 • Inštitut za gozdno pedagogiko
 • Sadjarsko – vrtnarsko društvo Tunjice
 • Turistično društvo Gora, Sv. Miklavž, Šmartno v Tuhinjski dolini
 • Turistično društvo Kamn’k
 • Turistično društvo Tuhinjska dolina
 • Jamarski klub Kamnik
 • Podeželsko društvo Utrip – Pod lipo domačo Motnik
 • Turistično društvo Motnik
 • Zavod Oreli
 • Boštjan Jerman
 • Mladinski svet Kamnik
 • Društvo rejcev drobnice Kamnik
 • Društvo Tun’ški glas
 • Planinsko društvo Kamnik
 • Klara Kržišnik
 • Društvo GEOSS
 • Kulturno umetniško društvo Jevnica
 • Turistično društvo Polšnik
 • Alenka Mesojedec
 • Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno
 • Društvo oglarjev Slovenije
 • Združenje ekoloških kmetov Zdravo življenje
 • Kulturno umetniško društvo Fran Maselj Podlimarski
 • Društvo rokodelcev – rokodelski center Moravče
 • Srečko Vrhovec
 • Društvo za razvoj podeželja LAZ
 • Jožica Bajc Pivec
 • Vinogradniško društvo ŠTUC Šmartno
 • Kulturno društvo Tamburaški orkester Šmartno pri Litiji
 • Športno društvo Javor