Ambasadorji lokalnega razvoja

Mojca Hauptman, Šmartno pri Litiji

Mojca Hauptman je s Srcem Slovenije povezana že od samega začetka. Delati dobro za skupnost, v kateri živi, je njena pomembna vrednota, ki jo spremlja vse življenje. Rada dela z ljudmi, se z njimi druži ter jih usmerja v razvoju. Poznamo jo kot osebo z dobrimi razvojnimi idejami, kot odlično turistično vodnico, aktivno članico lokalnih društev in informatorko na TIC Litija.

Prihaja iz Zgornje Jablanice v občini Šmartno pri Litiji, kjer sta si z možem pred 22 leti ustvarila dom za štiričlansko družino. Srečna je, da lahko živi v lepem in pristnem podeželskem okolju Jablaniške doline. Ko se je preselila v to dolino, je spremenila tudi svoje prostočasne interese. Dolgoletno plesanje pri KUD Folklorna skupina Javorje je zamenjala za aktivno delovanje v Društvu za razvoj podeželja LAZ, katerega soustanoviteljica je bila pred 17 leti. Kot zaposlena v Zadrugi Jarina je imela priložnost spoznati dobre prakse razvoja podeželja v drugih evropskih državah in te prenesti v svoje bivalno okolje. Njeno zagnanost in sorodno mišljenje je začutila dolgoletna predsednica Društva LAZ Jelka Babič in ji pred petimi leti zaupala vodenje društva, ki je med najbolj prepoznavnimi društvi v Srcu Slovenije.

Delovanje v Društvu LAZ jo povezuje tudi z Lokalno akcijsko skupino Srce Slovenije. Kot predsednica Društva sodeluje v Razvojnem svetu LAS, najožji skupini, ki soodloča in prispeva k uresničevanju skupnih razvojnih idej. LAS spremlja že vse od začetkov, bila je tudi podpisnica prve konzorcijske pogodbe. Ponosna je na številne trajnostno naravnane projekte, ki so lahko s sredstvi za razvoj podeželja tudi dejansko zaživeli. Nenehen stik s ponudniki, prisotnost na terenu, zasledovanje potencialov in spodbujanje skupnosti k razvoju idej so po njenem mnenju glavni gradniki uspeha LAS Srce Slovenije.

 

Nagrajena za inovativnost v turizmu

Že kot najstnica se je rada udeleževala šolskih in družinskih izletov. Od leta 2006 pa je turizem tudi del njene poslovne poti. Najprej je delovala kot vodja turistične agencije v Zadrugi Jarina. Kasneje je na Razvojnem centru Srca Slovenije sodelovala pri razvoju turističnega produkta za avtodomarje, ki je prejel s strani Slovenske turistične organizacije nagrado finalist Sejalec 2013 za najbolj ustvarjalne in inovativne dosežke v turizmu.

Pot je nadaljevala na Turistični točki Srca Slovenije v Litiji, zadnja tri leta pa je zaposlena na ZKMŠ Litija kot turistična informatorka na Turistično-informacijskem centru Litija. Veseli jo, da je v tem času prišlo do odprtja Rudnika Sitarjevec Litija za turistične namene. S tem je Litija pridobila pomembno turistično atrakcijo in se umestila na turistični zemljevid Slovenije. V dobrih dveh letih je rudnik obiskalo že 10 tisoč obiskovalcev, kar je lep rezultat. Zagotovo je k temu pripomogla tudi sama, saj je z velikim entuziazmom pristopila k delu. Zanimanje obiskovalcev za rudnik in zadovoljstvo ob obisku jo ženeta naprej k še boljšim rezultatom.

 

Diplomirala iz znamke Srce Slovenije

Mojca Hauptman je ponosna, da je bila lahko del razvojne zgodbe znamke Srce Slovenije, saj je z njo rastla in širila svoja obzorja. Na temo razvoja blagovne znamke Srce Slovenije je celo diplomirala, saj se je prav v času njenega študija organizacijskih ved pričela razprava o vzpostavitvi skupne znamke, ki bi zajemala območje občin severovzhodno od Ljubljane. Spominja se sestanka na Zadrugi Jarina, ko je bil kot središče območja določen GEOSS, nato pa so na zemljevidu označili lokacije, ki so bile že takrat turistično prepoznavne. Ko so povezali zunanje točke med seboj, je na začudenje vseh nastalo srce. V svojem diplomskem delu je kasneje oblikovala smernice za razvoj znamke na podlagi opravljene analize stanja in s pomočjo znanstvene metode SWOT analiza, s katero je ugotavljala prednosti, slabosti, nevarnosti in priložnosti znamke. V tistem obdobju je Mojca spoznala veliko zanimivih ljudi, ki so ji svojevrstni vzorniki in jih še danes zelo spoštuje.

Verjame, da predstavlja turizem veliko priložnost za Slovenijo, ki je mali biser na planetu. Trenutne razmere, povezane s Covid 19, nas spodbujajo, da iščemo butično in trajnostno usmerjeno ponudbo. Naše podeželje ne prenese množičnega turizma. Vabi pa osveščene turiste, ki jim je mar za svoje zdravje in naravo, ki želijo spoznati pristnost podeželja in se odmakniti od hitrega življenja. Kot destinacija je dobro pozicionirano tudi Srce Slovenije, ki je lahko dostopno iz vseh slovenskih pokrajin. Priložnost vidi v višjem nivoju kvalitete ponudbe, v razvoju destinacije, ki ponuja posebna doživetja in pristen kontakt s prebivalci.

 

Najbolje se počuti z družino in v naravi

Mojca Hauptman rada dela z ljudmi, uživa v razgibanem delu in se spopada z novostmi, ki ji prihajajo naproti. Nenehno se želi učiti in izpopolnjevati, a pri tem ostati zvesta sama sebi. Nekateri jo vidijo kot umirjeno, spet drugi kot aktivno in odločno. Do želenih ciljev jo vodita velika vztrajnost in trma. Njena pomembna vrednota je poštenje. Nikoli ne želi drugemu tistega, česar sama sebi ne želi. Z leti in izkušnjami se je naučila sprejemati tudi drugačna mnenja. Tudi njej življenje ne prizanaša s preizkušnjami, a verjame, da je prav zaradi tega še močnejša.

Že od nekdaj se najbolje počuti v naravi, ki jo sprošča in ji daje novih moči za vsakodnevne izzive. Še raje kot poležavanje z dobro knjigo ima pohodništvo, planinarjenje, kolesarjenje, tek ali plavanje. Med športi sta ji v največje veselje smučanje na snegu in vodi. Rada zapleše in zapoje, proste trenutke pa najraje preživlja z družino.

Mija Bokal, julij 2020