Ambasadorji lokalnega razvoja

Boris Ravbar, Kamnik

14. april 2020 – Vsi, ki poznamo Borisa Ravbarja, vemo, da je zelo predan svojemu delu, ki ga opravlja kot vodja Oddelka za razvoj in investicije na Občini Kamnik. Prav delo na tem oddelku ga je pripeljalo do sodelovanja z Razvojnim centrom Srca Slovenije in Lokalno akcijsko skupino Srca Slovenije, ki predstavljata poligon za uresničitev dela idej, ki se porajajo na Občini in so odraz razvojnih pobud kamniških občank in občanov.

Boris Ravbar je vse od začetka svoje poklicne kariere vpet v javna naročila in razvojne projekte. Prepričan je, da so razvojni projekti glavno gonilo kvalitetnejšega življenja v posamezni lokalni skupnosti. Iz gospodarstva v javno upravo je prestopil pred devetimi leti. »Ko sem začel delo na Občini Kamnik, sem se sprva ukvarjal z ozkim področjem javnih naročil. Kmalu se je moj delokrog razširil na področje vodenja Oddelka za razvoj in investicije, kjer povezujem, usmerjam in vodim delo ekipe šestih ljudi. S sodelavci se ukvarjamo s prijavami in izvajanjem razvojnih in evropskih projektov, katerih namen je izboljšati pogoje za življenje in delo kamniških občanov.«

Ponosen na svoje sodelavce

Kot diplomiranemu organizatorju mu je delo, ki ga opravlja, pisano na kožo. »Od nekdaj sem si želel opravljati delo, ki bo raznoliko in bo vključevalo skupinski duh in cilje, ki bodo izstopali od povprečja. In prav to mi prinaša delo na Občini Kamnik.« Organizacija delovnega teama mu je v velik izziv in veselje. Na zagnan kolektiv, ki ga vodi sem, je izredno ponosen. Motiviranost, energičnost in kreativnost sodelavcev iskreno občuduje.

Boris Ravbar se pri delu srečuje z različnimi profili ljudi, saj je njegovo delo izrazito raznoliko. »Z leti sem spoznal, da različni pogledi na določen izziv pripeljejo do neke ideje ali rešitve, do katere bi sam težko prišel.« Pri razvoju projektnih idej vidi dodano vrednost tudi v povezovanju z različnimi organizacijami, kot sta Razvojni center Srca Slovenije in LAS Srce Slovenije. »Projekti dobijo drugačno dimenzijo, če povezujejo veliko lokalnih akterjev, in tudi rezultat je trajnejši in bolj odmeven. Dobre zgodbe imajo tako več možnosti, da se nadaljujejo ali se iz njih rodijo novi, morda še boljši projekti.« Ocenjuje, da je povezovanje navzven izrednega pomena za razvoj lokalnih skupnosti. »S tem, ko delimo svoje dobre prakse in prinašamo sveže ideje od drugod, vsi v družbi pridobimo in se hitreje razvijamo.«

Zagovornik projektov po meri občanov

Naš sogovornik si želi, da bi LAS Srce Slovenije poznalo še več občanov. Pozdravlja LAS-ovo mesečno pisarno v prostorih Občine Kamnik, podpira pa tudi LAS-ove zajtrke z različnimi lokalnimi organizacijami. »Prepričan sem, da je za uspešno delovanje zelo pomembno, da poznamo želje in možnosti sodelovanja, ki lahko privedejo do uresničitve idej skozi konkretne projekte. Bistveno je spodbujanje projektov, v katere se lahko vključi čim več lokalnih prebivalcev. S sodelavci si prizadevamo za prav to: da bi s projektnimi idejami navdušili čim več domačih organizacij, društev in posameznikov, ki bi s sodelovanjem v posameznih programih videli priložnost za lasten doprinos in razvoj.«

V občinski razvojni pisarni iščejo priložnosti v vseh aktualnih programih, ki omogočajo financiranje z nepovratnimi sredstvi. »Občanom pomagamo od same ideje do prijave in jih vodimo skozi pogosto zelo zapletene birokratske zahteve razpisa, ki jim lahko po nepotrebnem jemljejo energijo. Težave nastanejo pri oddajanju zahtevkov pri že pridobljenih projektih. V teh primerih vskočimo na pomoč, da ne pride do nepotrebnih dopolnjevanj in zamud pri izplačevanju finančnih sredstev. Za društva in manjše podjetnike je problem tudi zalaganje sredstev. Kjer mehke vsebine projekta dopolnjuje investicija v javno infrastrukturo, poskuša Občina Kamnik sodelovati kot investicijski partner, odvisno seveda od razpisnih pogojev.« Žal se aktualna finančna perspektiva počasi zaključuje in je priložnosti vedno manj. Boris Ravbar polaga veliko upanja na novo programsko obdobje in si želi, da ne bi bilo tako finančno siromašno, kot je bilo napovedano. Želi si še več spodbud in inovativnih priložnosti za podjetnike, ki so gonilna sila malega gospodarstva.

Vesel je, da so z občinsko ekipo speljali že precej projektov, kar nekaj tudi preko LAS Srce Slovenije. Zadovoljen je, da so projekti pripomogli k prepoznavnosti kamniškega podeželja, predvsem v smislu turistične destinacije, pri čemer imajo veliko zaslugo podeželski podjetniki in turistična društva. »Zelo odmevna projekta sta bila Vodne zgodbe Kamniško-Savinjskih Alp in Po stopinjah pastirjev po Veliki Planini. Zlasti pri prvem projektu smo začeli osveščati ljudi, kakšen pomen ima čista voda za naš obstoj. Projekt je povezal več LAS-ov in ogromno deležnikov. Nastala je tudi pobuda za nadaljevanje projekta, ki smo jo že prijavili na razpis in za katero upamo, da bo sprejeta. Ugotavljam, da nas najbolj povezujejo projekti, ki naslavljajo skupne probleme, ki jih lahko rešimo le skupaj. Solo akcije se v hitrem svetu digitalizacije in materializma izgubijo.« Naš sogovornik meni, da je glavni izziv našega podeželja, ki ga kaže še bolj nasloviti, povečati samooskrbo s hrano. Zadovoljen pa je z bolj organiziranem razvojem rokodelstva.

Optimistično zazrt v prihodnost

Boris Ravbar je po naravi optimist, kar se odraža tako pri delu kot zasebno. »Na probleme gledam že od nekdaj zgolj kot na izzive. Poskušam biti čim bolj spoštljiv do narave ter se odmakniti od ponorelega materialističnega vsakdanjika. Najbolj zagovarjam vrednoti pravičnosti in empatije do sočloveka, ki ju v nenehni tekmovalnosti po uspehu pozabljamo, vendar nam vsem skupaj ne smeta postati tuji.« Ob pogledu na aktualno ranljivost človeštva nad nevidnim virusom meni, da bi se morali vsi skupaj zamisliti in postaviti v ospredje iskrene človeške odnose. »Ponovno bi bilo potrebno pregledati vrednote, ki zaznamujejo posameznika ali skupnost. Težave so vedno bile in bodo. Odlikuje pa nas lahko način, kako se z njimi spopademo,« pomenljivo zaključi.

Mija Bokal, LAS Srce Slovenije, april 2020