Ambasadorji lokalnega razvoja

Katka Bohinc, Lukovica

19. december 2019 – Katka Bohinc je tista oseba, ki je na Občini Lukovica zadolžena za redno komunikacijo z Lokalno akcijsko skupino Srce Slovenije. Kot lokalna koordinatorka in povezovalka poskuša informacije, ki jih pridobi s strani sodelavcev na Občini, pa tudi s strani posameznikov, društev in ostalih deležnikov, ki živijo ali delujejo v občini Lukovica, prenašati naprej in v čim večji meri uresničiti.

Njeno sodelovanje z Občino Lukovica traja že skoraj 20 let. Kot bodoča geografinja je na Občini sprva opravljala obvezno prakso, kasneje se je tukaj redno zaposlila. Prva leta svojega dela na Občini Lukovica je delovala na področjih prostorskega načrtovanja, gospodarstva, turizma in razvojnega sodelovanja, zadnje desetletje pa samostojno pokriva področja kmetijstva, gospodarstva, turizma, regionalnih in razvojnih projektov, stanovanjsko področje, počitniške objekte, zapuščene živali in obdavčitev stavbnih zemljišč, nenazadnje skrbi tudi za blagovno znamko Zakladi Črni graben. V zadnjem času veliko dela tudi z mladimi, ki jih poskuša bolj aktivno vključiti v lokalni razvoj. Ravno zaradi pokrivanja vseh teh področij je njeno delo zelo pestro, zanimivo in dinamično.

Pri opravljanju svojega dela se srečuje z občani, posamezniki, člani lokalnih društev, ponudniki, podjetniki, institucijami pa tudi s predstavniki drugih občin Srca Slovenije in Ljubljanske urbane regije. Kot pove, je v vseh teh letih spoznala zares veliko ljudi, marsikatera zgodba se je je tudi osebno dotaknila. Meni, da bi moral vsakdo, ki dela z ljudmi in poskuša ugodno vplivati na razvoj lokalnega okolja, delo opravljati s srcem, s službo in projekti dejansko živeti, kar se odraža tudi pri uspešnosti pri delu.

Uresničuje majhne in velike ideje

Z Lokalno akcijsko skupino Srce Slovenije sodeluje že od vsega začetka, tako da zelo dobro pozna njeno delovanje, vse člane ekipe in projekte, ki so se izvedli z evropskimi sredstvi za razvoj podeželja. Ugotavlja, da smo se vsi, ki sodelujemo v Lokalni akcijski skupini Srce Slovenije (krajše LAS), v dobrih desetih letih, odkar obstajamo, veliko naučili. Po prvem uvajalnem obdobju je postala ekipa LAS izkušena in se je dodobra zasidrala tako v lokalna okolja sodelujočih občin kot tudi v vseslovenske in čezmejne projekte. Meni, da ima vsak projekt, ki je bil uresničen z evropskimi sredstvi za razvoj podeželja preko LAS Srce Slovenije, velik pomen za razvoj skupnosti. Člani lokalne akcijske skupine ji predstavljajo podporno okolje za kovanje idej in odličen vir informacij za črpanje sredstev. Z veseljem sodeluje na različnih srečanjih in na strokovnih ekskurzijah. Ljudje, s katerimi prihaja v stik, vedno pustijo na njej svoj pečat, saj imajo raznolike izkušnje, znanje, ideje, včasih tudi konstruktivno kritiko. Ob njih lahko tudi sama raste in postaja še boljša na svojem področju delovanja.

Prepričana je, da dobro delovanje LAS ne pomeni le delovanja od zgoraj navzdol, temveč tudi od spodaj navzgor, pri čemer so ključni vhodni podatki iz lokalnega okolja. Največji izziv je, kako ideje privesti do končne izvedbe. Zlasti društva imajo ogromno dobrih idej in znanje, kako jih izvesti, nimajo pa dovolj sredstev za samo izvedbo. Meni, da bi lahko naredili tukaj korak naprej in društva spodbudili, da se lotijo prijav in poskušajo pridobiti sredstva tudi izven občinskega proračuna, ki je omejen in ne more zadostiti za vse potrebe, ki se pojavijo v nekem okolju.

Pomembni učinki projektov v lokalnih okoljih

Meni, da so lokalne akcijske skupine nujno potrebne za lokalna okolja in razvoj podeželja. Brez sodelovanja v LAS ne bi morali zagotoviti sredstev za izgradnjo Društvenega doma Krašnja, enkratno pa se ji zdi tudi, da so v projekt povezali dve lokalni društvi in ostale lokalne deležnike, ki bodo v projekt prinesli vsebine in tako dosegli ljudi, ki jim je stavba dejansko namenjena – krajane in občane. Trajno naravnani projekti so velika priložnost za razvoj podeželja, saj prinašajo nove, inovativne ideje, nova znanja pa tudi ohranjanje tradicionalnih, nova delovna mesta in svežino. Razvoj podeželja vidi ne le skozi projekte, ampak v njihovih učinkih, saj animirajo lokalno okolje in prebivalce do te mere, da se povezujejo in postanejo aktivno vpeti v projekte in posledično v sam razvoj podeželja. Želi si, da bi LAS in projekte LAS spoznalo še več lokalnih prebivalcev, morda preko dogodkov.

Uspešno krmari med poslovnim in zasebnim življenjem

Katka Bohinc je po naravi preprosta, dinamična in komunikativna. Vsi, ki delamo z njo, vemo, da je zelo natančna oseba, kar se vedno znova izkaže za njeno kvaliteto. Kot tehtnica po nebesnem znamenju je včasih tudi neodločna. Veliko ji pomenijo poštenost, predanost, marljivost, samokritika z osebno rastjo in napredkom, sposobnost dobrih medčloveških odnosov in doseganja zastavljenih ciljev. To so vrednote, ki jo vodijo v službi in ji pomagajo ohranjati dobre odnose s sodelavci in drugimi ljudmi, s katerimi prihaja v stik.

Zasebno življenje poskuša ločiti od poslovnega, vendar ji to vedno ne uspe, saj se dogodki velikokrat prepletajo. Kot domačinka se temu ne more izogniti. Veliko ji pomeni prosti čas, ki ga preživlja s svojim možem in 12-letnim sinom pa tudi pri odkrivanju in raziskovanju delčkov našega planeta. Z domačini se najpogosteje sreča v okolici Gradiškega jezera, kjer se redno rekreira, pa tudi na raznih lokalnih dogodkih. Uspešno krmari med poslanstvom mame in žene in dobro opravljenim delom v službi.

Največja nagrada aplavz domačinov

Verjame, da je njen največji adut znanje, ki ga je pridobila pri študiju in svojem delu. To znanje vedno nadgrajuje. V zadnjem obdobju se je tako uspešno soočila z novim področjem pisanja in povezovanja v evropske projekte. Pohvali se lahko z dvema uspešnima projektoma za mlade in z že omenjenim projektom obnove Društvenega doma v Krašnji, ki je zelo zahteven za izvajanje. Ponosna je tudi na promocijski film o občini Lukovica »Občuti in živi zgodbo«, ki je na mednarodnem filmskem festivalu v Srbiji – Silafest prejel nagrado bela akacija kot film z najboljšo zgodbo. Pri tem filmu je sodelovalo preko 200 sodelujočih, sama pa je v film vključila še osebno noto, saj je sodelovala pri njem kot ena od scenaristov. Velik in iskren aplavz ob premieri filma ob občinskem prazniku septembra 2015 je bil zanjo osebna nagrada za ves vložen (prosti) čas in trud, ki ga namenja Občini Lukovica in svojim soobčanom.

Mija Bokal (december 2019)