Datum objave: 28. 09. 2022

Rok za oddajo vlog: sreda, 30. 11. 2022 oziroma v primeru osebne dostave v pisarno Vodilnega partnerja do 30. 11. 2022 do 12. ure.

Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Predmet sofinanciranja: Predmet sofinanciranja so operacije (projekti), ki zasledujejo cilje EKSRP ter prispevajo k ciljem, kazalnikom in ukrepom Strategije lokalnega razvoja Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znaša 125.393,64 evrov iz Evropskega kmetijskega sklad za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP). Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša 65%.

Informacije o javnem pozivu: Po elektronski pošti: las@razvoj.si Po telefonu: 01/896 27 13, vsak delovnik od 9:00 do 13:00.
Zadnja vprašanja bodo možna do 28. 11. 2022.

Dokumenti:

Rezultati izbora operacij: Seznam_potrjenih_operacij_1.JP_LAS_2022_EKSRP

Datum objave: 24. 12. 2021

Rok za oddajo vlog: petek 15. 04. 2022 oziroma v primeru osebne dostave v pisarno Vodilnega partnerja do 15. 04. 2022 do 12. ure. (podaljšanje roka za oddajo vlog dne 11. 03. 2022 na podlagi sklepa Razvojenega sveta LAS)

Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Predmet sofinanciranja: Predmet sofinanciranja so operacije (projekti), ki zasledujejo cilje ESRR ter prispevajo k ciljem, kazalnikom in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znaša 250.639,42 evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR). Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz ESRR znaša 80%. (povečanje razpložljivih sredstev na 250.639,42 EUR na podlagi sklepa Razvojenega sveta LAS)

Informacije o javnem pozivu: Po elektronski pošti: las@razvoj.si Po telefonu: 01/896 27 13, vsak delovnik od 9:00 do 13:00.
Zadnja vprašanja bodo možna do 13. 04. 2022.

Dokumenti:

Javni poziv (.pdf): 3.Javni_poziv_LAS_Srce_ESRR_v2
Razpisna dokumentacija (.pdf): Razpisna_dokumentacija_3._Javni_poziv_LAS_ESRR_v2
Vloga za prijavo operacije (.doc): Vloga_za_prijavo_operacije_3.JP_ESRR
Priloga 1 k vlogi (.xls): ESRR_Priloga_1_k_vlogi_CLLD
Priloga 2 k vlogi (.xls): ESRR_Priloga_2_k_vlogi_CLLD
Izjava enotno podjetje in de minimis (.doc): ESRR_Izjava_enotno_podjetje_in_de_minimis_3.JP_ESRR
Vzorec pogodbe o sofinanciranju operacije (.pdf): ESRR_vzorec_pogodbe_o_sofinanciranju_operacije
Oprema ovojnice: Oprema_ovojnice
Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških, marec 2021 (.pdf): nus_verzija-1-12_podpisano-1

Datum objave: 01. 07. 2020

Rok za oddajo vlog: petek, 30. 10. 2020 oziroma v primeru osebne dostave v pisarno Vodilnega partnerja do 30. 10. 2020 do 12. ure. (sprememba roka za oddajo vlog na podlagi sklepa Razvojnega sveta LAS z dne 18. 9. 2020)

Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Predmet sofinanciranja: Predmet sofinanciranja so operacije (projekti), ki zasledujejo cilje EKSRP ter prispevajo k ciljem, kazalnikom in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znaša 308.414,84 evrov iz Evropskega kmetijskega sklad za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP). Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša 65%.

Informacije o javnem pozivu: Po elektronski pošti: las@razvoj.si Po telefonu: 01/896 27 13, vsak delovnik od 9:00 do 13:00.
Zadnja vprašanja bodo možna do 28. 10. 2020.

Dokumenti:

Vprašanja in odgovori (posodobljeno 22.7.2020): povezava

Seznam potrjenih operacij na 1. Javnem pozivu LAS Srce Slovenije za leto 2020 za sklad EKSRP, glede na doseženo število točk: povezava

Datum objave: 14.10.2019

Rok za oddajo vlog: petek, 22. 11. 2019 oziroma v primeru osebne dostave v pisarno Vodilnega partnerja do 22. 11. 2019 do 12. ure.

Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Predmet sofinanciranja: Predmet sofinanciranja so operacije (projekti), ki zasledujejo cilje ESRR ter prispevajo k ciljem, kazalnikom in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znaša 158.148,24 evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR). Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz ESRR znaša 80%.

Informacije o javnem pozivu: Po elektronski pošti: las@razvoj.si Po telefonu: 01/896 27 13, vsak delovnik od 9:00 do 13:00.
Zadnja vprašanja bodo možna do 20. 11. 2019.

Dokumenti:

Javni poziv (.pdf): 2.Javni_poziv_LAS_ESRR_2019

Razpisna dokumentacija (.pdf): Razpisna_dokumentacija_Javni_poziv_LAS 2019

Vloga za prijavo operacije (.doc): Vloga_za_prijavo_operacije_ESRR 2019

Priloga 1 k vlogi (.xls): ESRR_2019_Priloga_1_k_vlogi_ESRR

Priloga 2 k vlogi (.xls): ESRR_2019_Priloga_2_k_vlogi_CLLD

Izjava enotno podjetje in de minimis (.doc): ESRR_Izjava_enotno_podjetje_in_de_minimis

Vzorec pogodbe o sofinanciranju operacije (.pdf): ESRR_2019_vzorec_pogodbe_o_sofinanciranju_operacije

Oprema ovojnice: Oprema_ovojnice

Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških (.pdf): Verzija 1.08 povezava

Datum objave: 18. 2. 2019

Rok za oddajo vlog: petek, 31. 5. 2019 oziroma v primeru osebne dostave v pisarno Vodilnega partnerja do 31. 5. 2019 do 12. ure.

Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji v letu 2017 in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Predmet sofinanciranja: Predmet sofinanciranja so operacije (projekti), ki zasledujejo cilje EKSRP ter prispevajo k ciljem, kazalnikom in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znaša 375.000 evrov iz Evropskega kmetijskega sklad za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP). Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša 65%.

Informacije o javnem pozivu: Po elektronski pošti: las@razvoj.si Po telefonu: 01/896 27 13, vsak delovnik od 9:00 do 13:00.
Zadnja vprašanja bodo možna do 27. 5. 2019.

Dokumenti:

*Sprememba 6. poglavja v javnem razpisu – uskladitev tretjega kriterija pri upoštevanju enakega števila doseženih točk z merili za ocenjevanje ter pri Prilogi št. 9 Letni računovodski izkazi se priloži letna poročila za leto 2018.

Pogosta vprašanja in odgovori – 23. 4. 2019

Seznam prejetih operacij na 1. Javni poziv LAS Srce Slovenije za leto 2019 za sklad EKSRP, razvrstitev glede na doseženo število točkSeznam izbranih operacij 1. JP 2019 EKSRP

Datum objave: 4.9.2017

Rok za oddajo vlog: torek, 10.10.2017 oziroma v primeru osebne dostave v pisarno Vodilnega partnerja do 10.10.2017 do 12. ure.

Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji v letu 2017 in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Predmet sofinanciranja: Predmet sofinanciranja so operacije (projekti), ki zasledujejo cilje ESRR ter prispevajo k ciljem, kazalnikom in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znaša 592.000 evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR). Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz ESRR znaša 80%.

Informacije o javnem pozivu: Po elektronski pošti: las@razvoj.si Po telefonu: 01/896 27 13, vsak delovnik od 9:00 do 13:00.
Zadnja vprašanja bodo možna do 6.10.2017.

Dokumenti:

Javni poziv (.pdf): ESRR_1._Javni_poziv_LAS_2017_v1.0

Razpisna dokumentacija (.pdf): ESRR_Razpisna_dokumentacija_1._Javni_poziv_LAS_2017_v1.0

Vloga za prijavo operacije (.doc): ESRR_Vloga_za_prijavo_operacije_LAS_2017_v1.0

Priloga 1 k vlogi (.xls): ESRR_Priloga_1_k_vlogi_CLLD_pop (popravek v obrazcu se nanaša na spustni seznam, kjer prej ni bilo mogoče izbrati nakup in gradnja nepremičnin)

Priloga 2 k vlogi (.xls): ESRR_Priloga_2_k_vlogi_CLLD

Izjava, da upravičeni stroški operacije ne bodo financirani z drugimi javnimi sredstvi (.doc): ESRR_Izjava_javna_sredstva

Izjava, da podpora ne bo dodeljena podjetjem v težavah (.doc): ESRR_Izjava_podjetja_v_težavah

Izjava enotno podjetje in de minimis (.doc): ESRR_Izjava_enotno_podjetje_in_de_minimis

Vzorec pogodbe o sofinanciranju operacije (.pdf): ESRR_vzorec_pogodbe_o_sofinanciranju_operacije

Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških (.pdf): ESRR_Navodila-UO-o-upravicenih-stroskih-v1.02

Vprašanja in odgovori (.doc): ESRR vprašanja in odgovori

Datum objave: 28.4.2017

Rok za oddajo vlog: petek, 30.6.2017 oziroma v primeru osebne dostave v pisarno Vodilnega partnerja do 30.6.2017 do 12. ure. – JAVNI POZIV JE ZAKLJUČEN

Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji v letu 2017 in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Predmet sofinanciranja: Predmet sofinanciranja so operacije (projekti), ki zasledujejo cilje EKSRP ter prispevajo k ciljem, kazalnikom in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znaša 400.000 evrov iz Evropskega kmetijskega sklad za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP).Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša 65%.

Informacije o javnem pozivu: Po elektronski pošti: las@razvoj.si Po telefonu: 01/896 27 13, vsak delovnik od 9:00 do 13:00.
Zadnja vprašanja bodo možna do 28.06.2017.

Dokumenti:

Javni poziv (.pdf): 1. Javni poziv LAS 2017-EKSRP

Razpisna dokumentacija (.pdf): Razpisna_dokumentacija_Javni_poziv_LAS_2017_EKSRP_v1.0

Vloga za prijavo operacije (.doc): Vloga za prijavo operacije_LAS_2017_EKSRP_v1.0

Priloga 1. Finančni načrt (.xls): Priloga1_Finančni_načrt_1.poziv_2017_EKSRP_v1.0

Vzorec pogodbe o sodelovanju med upravičencem in partnerjem: Pogodba_o_sodelovanju_vzorec

Strategija lokalnega razvoja LAS Srce Slovenije: SLR LAS Srce Slovenije

Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti: Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti

Seznam kmetijske in gozdarske mehanizacije in katalog: Podrobnejša opredelitev kmetijskih in gozd strojev in katalog

Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD (sklad EKSRP in sklad ESPR): Navodila za določanje tipov stroškov CLLD

Vprašanja in odgovori: Vprašanja_in_odgovori_28.6.2017

Seznam prejetih operacij na 1. Javni poziv LAS Srce Slovenije za leto 2017 za sklad EKSRP, razvrstitev glede na doseženo število točk: Seznam_izbranih_operacij_1.JP_2017_EKSRP

Datum objave: 23.9.2016

Rok za oddajo vlog: petek, 4.11.2016 oziroma v primeru osebne dostave v pisarno Vodilnega partnerja do 4.11.2016 do 12. ure.-JAVNI POZIV JE ZAKLJUČEN

Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji v letu 2016 in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Predmet sofinanciranja: Predmet sofinanciranja so operacije (projekti), ki zasledujejo cilje EKSRP ter prispevajo k ciljem, kazalnikom in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znaša 525.000 evrov iz Evropskega kmetijskega sklad za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP).Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša 65%.

Informacije o javnem pozivu: Po elektronski pošti: las@razvoj.si Po telefonu: 01/896 27 10, vsak delovnik od 9:00 do 13:00.
Zadnja vprašanja bodo možna do 02.11.2016.

Dokumenti:

Javni poziv (.pdf): Javni poziv LAS Srce Slovenije 2016

Razpisna dokumentacija (.pdf): Razpisna dokumentacija javni poziv LAS 2016

Razpisna dokumentacija (.doc): Razpisna dokumentacija javni poziv LAS 2016

Priloga 1. Finančni načrt (.xls): Priloga1 finančni načrt poziv 2016

Vzorec pogodbe o sodelovanju med upravičencem in partnerjem: Pogodba o sodelovanju vzorec

Strategija lokalnega razvoja LAS Srce Slovenije: SLR LAS Srce Slovenije

Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti: Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti

Seznam kmetijske in gozdarske mehanizacije in katalog: Podrobnejša opredelitev kmetijskih in gozd strojev in katalog

Predstavitev Javni poziv LAS Srce Slovenije 2016: Predstavitev javni poziv LAS Srce Slovenije 2016

Vprašanja in odgovori (osveženo 27.10.2016): Vprašanja_in_odgovori_02-11-2016

Seznam prejetih operacij na 1. Javni poziv LAS Srce Slovenije za leto 2016 za sklad EKSRP, razvrstitev glede na doseženo število točk: Seznam_izbranih_operacij_1.JP_2016_EKSRP