OSEBNA IZKAZNICA

Lokalna akcijska skupina LAS Srce Slovenije je tudi v novem programskem obdobju 2014-2020 organizirana kot lokalno pogodbeno partnerstvo, ustanovljeno z namenom spodbujanja celovitega in uravnoteženega razvoja na območju Srce Slovenije po pristopu »od spodaj navzgor«.

Na Geometričnem središču Slovenije je 12. marca 2015 39 predstavnikov javnih institucij, podjetij, društev, zavodov, organizacij in posameznikov iz občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji s podpisom konzorcijske pogodbe formalno vzpostavilo Lokalno akcijsko skupino Srce Slovenijeza novo programsko obdobje. Članstvo v LAS je odprto za vse zainteresirane prebivalce območja Srce Slovenije, ki želijo s svojimi idejami in znanji prispevati k razvoju podeželja in večji kakovosti življenja.


NAZIV LAS: Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije

NASLOV LAS: Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

PREDSEDNIK LAS: Željko Savič

VODILNI PARTNER LAS: Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o., Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

ODGOVORNA OSEBA: Mojca Štepic, direktor

KONTAKTNI PODATKI:
T: 01 89 62 713
E: las@razvoj.si
W: www.las-srceslovenije.si

VKLJUČENE OBČINE:

POVEZAVE: