Dokumenti:

Strategija lokalnega razvoja LAS Srce Slovenije
Konzorcijska pogodba o ustanovitvi LAS Srce Slovenije
Vloga za članstvo v LAS Srce Slovenije
Program razvoja podeželja
Operativni program
Uredba CLLD
Poslovnik o delu Skupščine LAS Srce Slovenije 2014-2020
Poslovnik o delu Razvojnega sveta Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije
Pravilnik o volitvah v organe LAS