Organi LAS Srce Slovenije za mandatno obdobje 2022 – 2025

Predsednik: Željko Savič (Občina Dol pri Ljubljani)
Namestnik predsednika LAS: Domen Virant (nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji)

Razvojni svet:
JAVNI SEKTOR: Katka Bohinc (Občina Lukovica), Lijana Lovše (Občina Litija), Boris Ravbar (Občina Kamnik)
EKONOMSKI SEKTOR: Ivan Hribar (Terme Snovik d. o. o.), Jože Korošec (nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji), Jože Kos (Mizarstvo Kos – Kos Jože s.p.)
ZASEBNI SEKTOR: Klara Kržišnik (Društvo za razvoj in varovanje GEOSS-a), Zlatka Tičar (Turistično društvo Dolsko), Lilijana Mandelj (Društvo za razvoj podeželja LAZ)

Nadzorni odbor:
JAVNI SEKTOR: Barbara Strajnar (Občina Kamnik)
EKONOMSKI SEKTOR: Marko Vode (VODE IN d. o. o.)
ZASEBNI SEKTOR: Jožica Bajc Pivec
Nadomestni član: Alenka Urbanc (Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija)

Organi LAS Srce Slovenije za mandatno obdobje 2018 – 2021

Predsednik: Željko Savič
Namestnica predsednika LAS: Tatjana Čop (Občina Moravče)

Razvojni svet:
JAVNI SEKTOR: Katka Bohinc (Občina Lukovica), Lijana Lovše (Občina Litija), Boris Ravbar (Občina Kamnik)
EKONOMSKI SEKTOR: Ivan Hribar (Terme Snovik d. o. o.), mag. Barbara Jančar Rozman (OOZ Kamnik), Jože Kos (Mizarstvo Kos – Kos Jože s.p.)
ZASEBNI SEKTOR: Branka Bizjan (Društvo rokodelcev – Rokodelski center Moravče), Agata Butkovič (Turistično društvo Dolsko), Mojca Hauptman (Društvo za razvoj podeželja LAZ)

Nadzorni odbor:
JAVNI SEKTOR: Alenka Urbanc (Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija)
EKONOMSKI SEKTOR: Marko Vode (VODE IN d. o. o.)
ZASEBNI SEKTOR: Franci Kaplja (Turistično društvo Polšnik)
Nadomestni član: Jožica Bajc Pivec