Člani LAS (Skupščina):

Sektor

Občina

Organizacija

Naslov

Pošta

1 Ekonomski sektor Dol pri Ljubljani Anton Čič, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji Dolsko 19 1262 Dol pri Ljubljani
2 Ekonomski sektor Dol pri Ljubljani LB&T Vegov Hram, d. o. o.  Dolsko 57  1262 Dol pri Ljubljani
3 Ekonomski sektor Dol pri Ljubljani Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Bežigrad Nade Ovčakove ulica 13 1000 Ljubljana
4 Ekonomski sektor Dol pri Ljubljani VODE IN d. o. o. Osredke 45 1262 Dol pri Ljubljani
5 Ekonomski sektor Dol pri Ljubljani Vrt zdravilnih rastlin d. o. o. Videm 24 B 1262 Dol pri Ljubljani
6 Ekonomski sektor Kamnik Jože Korošec, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji Hruševka 1 1219 Laze v Tuhinju
7 Ekonomski sektor Kamnik Območna obrtno-podjetniška zbornica Kamnik Tomšičeva ulica 11 1241 Kamnik
8 Ekonomski sektor Kamnik Terme Snovik d. o. o. Snovik 7 1219 Laze v Tuhinju
9 Ekonomski sektor Kamnik V D d. o. o. Tunjice 12 1241 Kamnik
10 Ekonomski sektor Kamnik Domen Virant, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji Volčji Potok 7 1241 Kamnik
11 Ekonomski sektor Litija Jarina, z. o. o. Kidričeva cesta 1 1270 Litija
12 Ekonomski sektor Litija Klemen Vodnjov – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji Zagrič 2 1276 Primskovo
13 Ekonomski sektor Litija Koreninica z.o.o. PE Litija Lukovec 2 1274 Gabrovka
14 Ekonomski sektor Litija Miroslav Brinovec, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji Slavina 1 1273 Dole pri Litiji
15 Ekonomski sektor Litija Mizarstvo Kos d. o. o. Velika Preska 1 1272 Polšnik
16 Ekonomski sektor Litija Pustolovski park Geoss d. o. o. Slivna 15 1252 Vače
17 Ekonomski sektor Litija Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o. Jerebova ulica 14  1270 Litija
18 Ekonomski sektor Litija Lovše Vanja s. p. Hohovica 10  1274 Gabrovka
19 Ekonomski sektor Lukovica Gostilna in pizzeria Furman Smrkol Stanislav s. p. Stari trg 19 1225 Lukovica
20 Javni sektor Dol pri Ljubljani Občina Dol pri Ljubljani Dol pri Ljubljani 1262 Dol pri Ljubljani
21 Javni sektor Kamnik Arboretum Volčji Potok Volčji Potok 3 1235 Radomlje
22 Javni sektor Kamnik Občina Kamnik Glavni trg 24 1241 Kamnik
23 Javni sektor Kamnik Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik Glavni trg 2 1241 Kamnik
24 Javni sektor Kamnik Javni zavod Mekinjski samostan Polčeva pot 10 1241 Kamnik
25 Javni sektor Kamnik Vrtec Antona Medveda Kamnik Novi trg 26 B 1241 Kamnik
26 Javni sektor Litija Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija Trg na Stavbah 8 A 1270 Litija
27 Javni sektor Litija Občina Litija Jerebova 14 1270 Litija
28 Javni sektor Litija Osnovna šola Gradec Bevkova ulica 3 1270 Litija
29 Javni sektor Lukovica Občina Lukovica Stari trg 1 1225 Lukovica
30 Javni sektor Moravče Občina Moravče Trg svobode 4 1251 Moravče
31 Javni sektor območje LAS KGZS – Zavod Ljubljana Gospodinjska ulica 6 1000 Ljubljana
32 Javni sektor Šmartno pri Litiji Javni zavod Bogenšperk Bogenšperk 5 1275 Šmartno pri Litiji
33 Javni sektor Šmartno pri Litiji Občina Šmartno pri Litiji Tomazinova 2 1275 Šmartno pri Litiji
34 Zasebni sektor Dol pri Ljubljani Čebelarsko društvo Dolsko Dolsko 55 1262 Dol pri Ljubljani
35 Zasebni sektor Dol pri Ljubljani Samo Upelj Senožeti 73A 1262 Dol pri Ljubljani
36 Zasebni sektor Dol pri Ljubljani Turistično društvo Dolsko Dolsko 55 1262 Dol pri Ljubljani
37 Zasebni sektor Dol pri Ljubljani Željko Savič Dolsko 100 a 1262 Dol pri Ljubljani
38 Zasebni sektor Kamnik Inštitut za gozdno pedagogiko Vrhpolje pri Kamniku 202 1241 Kamnik
39 Zasebni sektor Kamnik Sadjarsko – vrtnarsko društvo Tunjice Košiše 16 1241 Kamnik
40 Zasebni sektor Kamnik Turistično društvo Kamn’k Zgornje Palovče 5 1241 Kamnik
41 Zasebni sektor Kamnik Turistično društvo Tuhinjska dolina Snovik 7 1219 Laze v Tuhinju
42 Zasebni sektor Kamnik Turistično društvo Gora, Sv. Miklavž, Šmartno v Tuhinjski dolini Šmartno v Tuhinju 27 1219 Laze v Tuhinju
43 Zasebni sektor Kamnik Folklorna skupina Kamnik Fužine 10 1241 Kamnik
44 Zasebni sektor Kamnik Jamarski klub Kamnik Žebljarska pot 2 1241 Kamnik
45 Zasebni sektor Kamnik Zadruga KIKštarter center, z. b. o. Fužine 134 1240 Kamnik
46 Zasebni sektor Litija Društvo za razvoj in varovanje GEOSSa Vače 10 1252 Vače
47 Zasebni sektor Litija Društvo kreativnih dejavnosti enkraten teater Ribče 49 A 1281 Kresnice
48 Zasebni sektor Litija Kulturno umetniško društvo Jevnica Jevnica 36 1281 Kresnice
49 Zasebni sektor Litija Turistično društvo Polšnik Velika Preska 1 1272 Polšnik
50 Zasebni sektor Lukovica Društvo za ohranjanje in oživljanje kulturne dediščine – skrinjca Štajerska cesta 9 1225 Lukovica
51 Zasebni sektor Lukovica Združenje ekoloških kmetov Zdravo življenje Stari trg 1 1225 Lukovica
52 Zasebni sektor Moravče Društvo rokodelcev – rokodelski center Moravče Vegova ulica 7 1251 Moravče
53 Zasebni sektor Moravče Kulturno in športno društvo Peče Peče 50 1251 Moravče
54 Zasebni sektor Moravče Srečo Vrhovec Limbarska gora 3 1251 Moravče
55 Zasebni sektor Šmartno pri Litiji Kulturno društvo Tamburaški orkester Šmartno Mala Kostrevnica 10A 1275 Šmartno pri Litiji
56 Zasebni sektor Šmartno pri Litiji Društvo za razvoj podeželja LAZ Zg. Jablanica 1 1275 Šmartno pri Litiji
57 Zasebni sektor Šmartno pri Litiji Jožica Bajc Pivec Vrata 3 1275 Šmartno pri Litiji
58 Zasebni sektor Šmartno pri Litiji Športno društvo Javor Javorje 23 1275 Šmartno pri Litiji