Organi LAS Srce Slovenije za mandatno obdobje 2015 – 2018

Predsednik: Željko Savič
Namestnik predsednika LAS: Igor Žavbi (Občina Kamnik)

Razvojni svet:
JAVNI SEKTOR: Franci Rokavec (Občina Litija), Martin Rebolj (Občina Moravče), Rajko Meserko (Občina Šmartno pri Litiji)
EKONOMSKI SEKTOR: Jože Korošec (nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji), Jože Kos (Mizarstvo Kos – Kos Jože s.p.), Ivan Hribar (Terme Snovik d.o.o.)
ZASEBNI SEKTOR: Gabrijela Babič (Društvo za razvoj podeželja LAZ), Branka Bizjan (Društvo rokodelcev Moravške doline), Janez Ocepek (Združenje ekoloških kmetov Zdravo življenje)

Nadzorni odbor:
JAVNI SEKTOR: Jože Benec (KGZS – Zavod Ljubljana)
EKONOMSKI SEKTOR: Anton Čič (nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji)
ZASEBNI SEKTOR: Jože Dernovšek (Društvo za razvoj in varovanje GEOSSA)
Nadomestni član: Sandra Lamut