Člani LAS (Skupščina):

Sektor

Občina

Organizacija

Naslov

Pošta

1 Ekonomski sektor Dol pri Ljubljani Anton Čič, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji Dolsko 19 1262 Dol pri Ljubljani
2 Ekonomski sektor Dol pri Ljubljani LB&T Vegov Hram, d. o. o.  Dolsko 57  1262 Dol pri Ljubljani
3 Ekonomski sektor Dol pri Ljubljani Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Bežigrad Nade Ovčakove ulica 13 1000 Ljubljana
4 Ekonomski sektor Dol pri Ljubljani VODE IN d. o. o. Osredke 45 1262 Dol pri Ljubljani
5 Ekonomski sektor Dol pri Ljubljani Vrt zdravilnih rastlin d. o. o. Videm 24 B 1262 Dol pri Ljubljani
6 Ekonomski sektor Kamnik Jože Korošec, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji Hruševka 1 1219 Laze v Tuhinju
7 Ekonomski sektor Kamnik Območna obrtno-podjetniška zbornica Kamnik Tomšičeva ulica 11 1241 Kamnik
8 Ekonomski sektor Kamnik Terme Snovik d. o. o. Snovik 7 1219 Laze v Tuhinju
9 Ekonomski sektor Kamnik V D d. o. o. Tunjice 12 1241 Kamnik
10 Ekonomski sektor Litija Jarina, z. o. o. Kidričeva cesta 1 1270 Litija
11 Ekonomski sektor  Litija Miroslav Brinovec, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji Slavina 1 1273 Dole pri Litiji
12 Ekonomski sektor Litija Mizarstvo Kos – Kos Jože s. p. Velika Preska 1 1272 Polšnik
13 Ekonomski sektor Litija Pustolovski park Geoss d. o. o. Slivna 15 1252 Vače
14 Ekonomski sektor Litija Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o. Jerebova ulica 14  1270 Litija
15 Ekonomski sektor Lukovica Gostilna in pizzeria Furman Smrkol Stanislav s. p. Stari trg 19 1225 Lukovica
16 Javni sektor Kamnik Arboretum Volčji Potok Volčji Potok 3 1235 Radomlje
17 Javni sektor Kamnik Občina Kamnik Glavni trg 24 1241 Kamnik
18 Javni sektor Kamnik Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik Glavni trg 2 1241 Kamnik
19 Javni sektor Kamnik Javni zavod Mekinjski samostan Polčeva pot 10 1241 Kamnik
20 Javni sektor Litija Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija Trg na Stavbah 8 A 1270 Litija
21 Javni sektor Litija Občina Litija Jerebova 14 1270 Litija
22 Javni sektor Lukovica Občina Lukovica Stari trg 1 1225 Lukovica
23 Javni sektor Moravče Občina Moravče Trg svobode 4 1251 Moravče
24 Javni sektor območje LAS KGZS – Zavod Ljubljana Gospodinjska ulica 6 1000 Ljubljana
25 Javni sektor Šmartno pri Litiji Javni zavod Bogenšperk Bogenšperk 5 1275 Šmartno pri Litiji
26 Javni sektor Šmartno pri Litiji Občina Šmartno pri Litiji Tomazinova 2 1275 Šmartno pri Litiji
27 Zasebni sektor Dol pri Ljubljani Čebelarsko društvo Dolsko Dolsko 55 1262 Dol pri Ljubljani
28 Zasebni sektor Dol pri Ljubljani Turistično društvo Dolsko Dolsko 55 1262 Dol pri Ljubljani
29 Zasebni sektor Dol pri Ljubljani Željko Savič Dolsko 100 a 1262 Dol pri Ljubljani
30 Zasebni sektor Kamnik Inštitut za gozdno pedagogiko Vrhpolje pri Kamniku 202 1241 Kamnik
31 Zasebni sektor Kamnik Sadjarsko – vrtnarsko društvo Tunjice Košiše 16 1241 Kamnik
32 Zasebni sektor Kamnik Turistično društvo Kamn’k Zgornje Palovče 5 1241 Kamnik
33 Zasebni sektor Kamnik Turistično društvo Tuhinjska dolina Snovik 7 1219 Laze v Tuhinju
34 Zasebni sektor Kamnik Turistično društvo Gora, Sv. Miklavž, Šmartno v Tuhinjski dolini Šmartno v Tuhinju 27 1219 Laze v Tuhinju
35 Zasebni sektor Kamnik Folklorna skupina Kamnik Fužine 10 1241 Kamnik
36 Zasebni sektor Litija Društvo za razvoj in varovanje GEOSSa Vače 10 1252 Vače
37 Zasebni sektor Litija Društvo kreativnih dejavnosti enkraten teater Ribče 49 A 1281 Kresnice
38 Zasebni sektor Litija Kulturno umetniško društvo Jevnica Jevnica 36 1281 Kresnice
39 Zasebni sektor Litija Turistično društvo Polšnik Velika Preska 1 1272 Polšnik
40 Zasebni sektor Lukovica Društvo za ohranjanje in oživljanje kulturne dediščine – skrinjca Štajerska cesta 9 1225 Lukovica
41 Zasebni sektor Lukovica Združenje ekoloških kmetov Zdravo življenje Stari trg 1 1225 Lukovica
42 Zasebni sektor Moravče Društvo rokodelcev – rokodelski center Moravče Vegova ulica 7 1251 Moravče
43 Zasebni sektor Moravče Kulturno in športno društvo Peče Peče 50 1251 Moravče
44 Zasebni sektor Moravče Srečo Vrhovec Limbarska gora 3 1251 Moravče
45 Zasebni sektor Šmartno pri Litiji Kulturno društvo Tamburaški orkester Šmartno Mala Kostrevnica 10A 1275 Šmartno pri Litiji
46 Zasebni sektor Šmartno pri Litiji Društvo za razvoj podeželja LAZ Zg. Jablanica 1 1275 Šmartno pri Litiji
47 Zasebni sektor Šmartno pri Litiji Jožica Bajc Pivec Vrata 3 1275 Šmartno pri Litiji