Projekti ESRR

Zgodbe rok in krajev

Status: zaključen

Trajanje projekta: julij 2017 – oktober 2018

Vodilni partner: LAS Srce Slovenije

Partnerji: LAS Dobro za nas, LAS Dolenjska in Bela krajina, LAS Zasavje, LAS Med Snežnikom in Nanosom, LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, LAS STIK, LAS Prlekija, LAS Notranjska, LAS S CILJem, LAS Mežiške doline

Skupna vrednost projekta brez DDV: 295.902,98 EUR, od tega vrednost sofinanciranja ESRR 236.722,38 EUR

Vrednost LAS Srce Slovenije brez DDV: 49.995,00 EUR (realizirano 46.858,80 EUR), od tega vrednost sofinanciranja ESRR: 39.996,00 EUR (realizirano 37.487,04 EUR)

Opis projekta:

Glavni namen projekta Zgodbe rok in krajev, katerega pobudnik je LAS Srce Slovenije, je bil ustvariti spodbudnejše okolje za ohranjanje in razvoj rokodelstva v Sloveniji. Na vseslovenski ravni je potekalo sistematično evidentiranje rokodelcev in različna izobraževanja za nadgradnjo kvalitete njihovih izdelkov, promocijo in trženje. Poudarek je bil na oblikovni podobi izdelkov, ki je ključ do večje prepoznavnosti rokodelskih izdelkov. Z novo pridobljenimi znanji in informacijami so rokodelci izboljšali svoje izdelke in si s tem povečali možnost za uspešnejši prodor na tržišče. Velika vrednost projekta je bila tudi v povezovanju in sodelovanju rokodelcev iz sodelujočih lokalnih akcijskih skupin in njihov skupen nastop na trgu.

Cilji:

 • povečanje gospodarske moči rokodelcev;
 • krepitev družbene moči rokodelcev;
 • krepitev lastnih kapacitet rokodelcev;
 • krepitev sodelovanja z družbeno odgovornim gospodarstvom in mediji.

Aktivnosti projekta:

 • celovit popis rokodelcev, priprava analize stanja rokodelstva na območjih LAS;
 • izvedba skupnih dogodkov na nacionalni ravni (Ribnica, Veržej);
 • postavitev spletne strani www.rokodelci.si in projektne Facebook strani;
 • nabor prepoznavnih zgodb občin, predstavitev v knjigi Zgodbe rok in krajev;
 • srečanja in izobraževanja za rokodelce (poslovni sistem, kompetence rokodelca, trženje in promocija izdelkov, funkcionalnost in oblikovna podoba izdelkov, celostna podoba);
 • vzpostavitev sodelovanja med rokodelci, oblikovalci in etnologi za nadgradnjo in razvoj rokodelskih izdelkov ter njihove celostne podobe, spodbujanje soustvarjanja izdelkov;
 • redno informiranje rokodelcev preko spletnih strani, Facebook-a in Rokodelskih novic iz Srca Slovenije;
 • promocija rokodelcev in njihovih izdelkov na prireditvah po Srcu Slovenije in drugje po Sloveniji;
 • vodenje projekta in usklajevanje skupnih aktivnosti med vsemi partnerji (11 lokalnimi akcijskimi skupinami).

Kontaktna oseba na LAS: Mija Bokal