Projekti ESRR

Ureditev KC Litija


Status: zaključen

Trajanje projekta: julij 2022 – avgust 2023

Nosilec: Občina Litija

Partnerji: LAS Srce Slovenije

Skupna vrednost projekta brez DDV: 106.055,72 EUR, od tega vrednost sofinanciranja ESRR 56.000,00 EUR (operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj).

Opis projekta:

Projekt je usmerjev v posodobitev prostorov za izvajanje dogodkov v Kulturnem centru Litija, saj so ti postali zastareli, dotrajani in neprimerni za sodobnega uporabnika. Z investicijo Občine Litija v izgradnjo prehoda med dvema deloma stavbe se bo funkcionalnost objekta povečala. Saniranje prekomerne vlage v prostorih bo preprečilo nadaljnje nastajanje škode. Urejen bo tudi manjši prireditveni prostor pred stavbo kulturnega centra. Na invalidom dostopen način bosta preurejena parkirišče in vhod v stavbo. LAS Srce Slovenije bo preko izvedbe medgeneracijskega dogodka v obnovljenih prostorih in objav v lokalnih medijih nagovoril lokalne prebivalce, tudi starostnike in otroke.

Cilji projekta:

 • izboljšanje urejenosti podeželskega okolja in urbanih območij (investicija bo pripomogla k ohranitvi objekta kot pomembnega urbanega objekta, namenjenega kulturnemu udejstvovanju, pomemben prispevek predstavlja tudi naložba v dostopnost invalidom);
 • izboljšanje okoljske ozaveščenosti in stanja okolja (investicija bo vplivala na manjše stroške vzdrževanja objekta, pozitivno bo vplivala na zdravje ljudi, okoljski tematiki bo namenjen tudi medgeneracijski dogodek);
 • izboljšanje socialnega kapitala (objekt, ki je predmet investicije, bo prilagojen vsem prebivalcem, tudi ranljivim ciljnim skupinam, za otroke in starostnike bo izveden medgeneracijski dogodek).

Aktivnosti projekta:

 • priprava dokumentacije za izvedbo investicije v Kulturnem centru Litija;
 • izvedba investicije v izboljšanje funkcionalnosti stavbe (prehod med dvema deloma objekta, sanacije vlage, manjši zunanji prireditveni prostor, parkirišča in dostop, prilagojen invalidom) in njen nadzor;
 • izvedba medgeneracijskega dogodka za otroke in stare starše na okoljsko temo v prostorih kulturnega doma;
 • objave v medijih;
 • vodenje in koordinacija projekta.

Rezultati:

 • urejeni prostori v Kulturnem centru Litija (prehod, dvorana, parkirišče za invalide, vhod);
 • 1 izveden medgeneracijski dogodek na okoljsko tematiko s 50 udeleženci;
 • 3 objave v lokalnih medijih.