Projekti ESRR

Skulptura mamuta z urejenim območjem


Status: zaključen

Trajanje projekta: julij 2022 – junij 2023

Nosilec: Občina Kamnik

Partnerji: LAS Srce Slovenije

Skupna vrednost projekta brez DDV: 259.906,15 EUR, od tega vrednost sofinanciranja ESRR 56.000,00 EUR (operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj).

Opis projekta:

Projekt je usmerjen v ureditev urbanega prostora na obrežju Kamniške Bistrice in razvoj dodatnih vsebin, povezanih z edinstveno arheološko najdbo mamuta v bližnjih Nevljah. Občina Kamnik bo uredila park oz. urbano središče ob avtobusni postaji in lokalni tržnici. V parku bo postavila različne elemente urbane opreme, osrednji element parka pa bo skulptura ledenodobnega mamuta v naravni velikosti, ki je bil odkrit leta 1938 ob Kamniški Bistrici v bližnjih Nevljah. Najdba je zbudila veliko pozornosti med poznavalci doma in v tujini, saj gre za eno najbolje ohranjenih okostij približno 5 ton težkega mamuta v tem delu Evrope. Kamniški umetnik Miha Kač je okostje, ki ga hrani Prirodoslovni muzej v Ljubljani, preučil in pripravil kalup v naravni velikosti. Predmet investicije je realizacija te skulpture, ki bo končno dobila svoje mesto v Kamniku. Partner v projektu LAS Srce Slovenije bo poskrbel za popularizacijo teh vsebin med lokalnimi prebivalci preko dogodka in objav v medijih.

Z investicijo se tako uresničujeta dva dolgoročna cilja:  Vse to bo omogočilo tudi večjo prepoznavnost občine Kamnik in njene bogate zgodovine in obogatitev obstoječe turistične ponudbe. Prostor bo lahko služil tudi za izobraževanje otrok in drugih ciljnih skupin, pa tudi za izvedbo prireditev na prostem.

Cilji projekta:

 • izboljšanje urejenosti podeželskega okolja in urbanih območij (celovita ureditev javne površine in razvoj dodatnih vsebin, povezanih z edinstveno arheološko najdbo mamuta);
 • izboljšanje okoljske ozaveščenosti in stanja okolja (ohranjane zelenih površin in avtohtonega rastlinja, bližina postaje za kolesa, področje nagovarjajo tudi pripadajoča urbana oprema – pitnik za vodo in koš za smet ter dogodek za lokalne prebivalce);
 • izboljšanje socialnega kapitala (nov prostor bo namenjen vključevanju in povezovanju lokalnih deležnikov in prebivalcev in jim omogočil višjo kakovosti bivanja, prilagojenost parka ranljivim ciljnim skupinam).

Aktivnosti projekta:

 • priprava dokumentacije za izvedbo investicije;
 • izvedba investicije (rušitvena, zemeljska in zidarska dela, postavitev urbane opreme, javne razsvetljave in zasaditev travnatih površin) in nadzor;
 • izdelava in postavitev skulpture mamuta;
 • predstavitev projekta na dogodku ob zaključku investicij;
 • predstavitev projekta in rezultatov v lokalnih medijih;
 • vodenje in koordinacija projekta.

Rezultati:

 • 5 postavljenih kosov urbane opreme z osrednjim elementom – mamutom v naravni velikosti;
 • 1 urejeno parkirišče za invalide;
 • 1 prilagojena tabla z opisom mamuta in stopinje v naravni velikosti za slepe in slabovidne, stopinje v naravni velikosti;
 • 1 ograja za oprijemanje ob amfiteatru za starostnike;
 • 1 polnilnica za električna kolesa in stojala za kolesa na robu ploščadi;
 • 1 izveden dogodek za otroke, starejše in druge obiskovalce parka z vsaj 50 udeleženci;
 • 3 objave v lokalnih medijih.