Projekti ESRR

Revitalizacija samostana Mekinje

 

 

 

 

 

Status: zaključen

Trajanje projekta: februar 2018 – september 2020

Nosilec: Občina Kamnik

Partnerja: VEZAL – zavod za izobraževanje, raziskovanje in svetovanje, Noah Londer Charney s.p.

Skupna vrednost projekta brez DDV: 184.182,39 EUR , od tega vrednost sofinanciranja ESRR 147.345,91 EUR

Opis projekta:

Občina Kamnik bo v obsežen samostanski kompleks v želji po zagotavljanju kvalitetne ponudbe, ki bo služila potrebam lokalnega prebivalstva, s pomočjo projekta izvedla sanacijo dela objekta – stavbne kulturne dediščine, ter oblikovala ponudbo raznovrstnih uporabnih vsebin za lokalno prebivalstvo, s čimer bo poskrbela za preobrazbo in nadaljnjo rabo objekta ob spoštovanju njegovih preteklih vrednot/tradicije in kulturno-izobraževalne razvojne usmeritve.

Operacija Revitalizacija samostana Mekinje rešuje problematiko neizkoriščenih prostorskih kapacitet območja, hkrati pa z naborom kakovostnih, lokalni socialni problematiki prilagojenih vsebin, ki jih v tem prostoru primanjkuje, vzpostavlja prostor neformalnega druženja prebivalstva. Projekt je  namenjen izobraževanju, spodbujanju ustvarjalnosti, opolnomočenju zlasti ranljivih ciljnih skupin z znanjem in veščinami za kvalitetno življenje in socialno vključitev v okolje. Prav tako daje poudarek medgeneracijskemu povezovanju, osebnostni rasti in krepitvi pripadnosti lokalnemu okolju.

S prilagojeno podobo, inovativno vsebino in finančno spodbudo, bo samostanu Mekinje omogočeno, da dolgoročno postane eden od generatorjev lokalnega razvoja (ustvarja nova delovna mesta v samostanu ter v lokalnem okolju), saj bo obnovljen in živ kompleks spodbudil pritok obiskovalcev, kar bo okrepilo porabo, stimuliralo gostinsko in drugo ponudbo,  povečalo ugled in identiteto območja ter spodbudilo povezovanje in sodelovanje lokalnega prebivalstva.

Cilji projekta:

  • izboljšanje urejenosti podeželskega okolja in urbanih območij
  • izboljšanje okoljske ozaveščenosti in stanja okolja
  • izboljšanje socialnega kapitala

Aktivnosti projekta:

  • preureditev dela pritličja samostanskega objekta
  • promocija izobraževalnih in kulturnih vsebin
  • oblikovanje in izvedba izobraževalnih in kulturnih aktivnosti:

– delavnice na temo odnosi in motivacija,

– delavnice na temo pisanje in javno nastopanje

– seminarji o umetnosti

– izobraževanja o energetski učinkovitosti

– individualna svetovalna pomoč občanom

– pogovorni večeri

Rezultati:

  • urejen urbani prostor
  • izboljšanje kakovosti bivanja (izobraževanja,  delavnice, svetovanja, pogovorni večeri)