Projekti ESRR

Rajhova domačija


Status: zaključen

Trajanje projekta: julij 2022 – avgust 2023

Nosilec: Občina Dol pri Ljubljani

Partnerji: LAS Srce Slovenije

Skupna vrednost projekta brez DDV: 70.000,00 EUR, od tega vrednost sofinanciranja ESRR 56.000,00 EUR (operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj).

Opis projekta:

Projekt Rajhova domačija vključuje naložbo v ureditev vaškega jedra v urbanem naselju Dol pri Ljubljani, in sicer parkirišča ob Rajhovi domačiji. Parkirišče bo služilo kot večnamenski medgeneracijski prostor, in sicer kot klasično parkirišče za obiskovalce občinske uprave in različnih dogodkov na domačiji, kot parkirišče za avtodome pa tudi kot prireditveni prostor na prostem. V osrednjem delu parkirišča bo urejen prostor za počitek s parkirnimi mesti za kolesa. S strani LAS Srce Slovenije bosta na na novo urejenem prostoru izvedena za otroke in starostnike dva dogodka na temo varstva okolja oz. vsebin, ki se dopolnjujejo z Rajhovo domačijo (zeliščarstvo, čebelarstvo, sadjarstvo …). Projekt bo podprt z objavami v lokalnem časopisu.

Cilji projekta:

 • izboljšanje urejenosti podeželskega okolja in urbanih območij (ureditev parkirišča na Rajhovi domačiji v vaškem jedru Dola pri Ljubljani);
 • izboljšanje okoljske ozaveščenosti in stanja okolja (omejitev neurejenega parkiranja in spodbujanje kolesarjenja, tematska dogodka/delavnici za otroke in starostnike);
 • izboljšanje socialnega kapitala (večnamenski prostor bo namenjen povezovanju in sodelovanju lokalnih prebivalcev in izvedbi dogodkov, prilagoditve parkirišča gibalno oviranim osebam).

Aktivnosti projekta:

 • priprava dokumentacije in izvedba gradbeno-obrtniških del z nadzorom za izvedbo parkirišča ob Rajhovi domačiji;
 • izvedba dveh dogodkov/delavnic za otroke in starostnike na Rajhovi domačiji;
 • objave v medijih;
 • vodenje in koordinacija projekta.

Rezultati:

 •  9 urejenih parkirišč za osebne avtomobile;
 • 3 urejena parkirišča za avtodome;
 • 2 izvedeni delavnici s 50 udeleženci;
 • 3 objave v lokalnih medijih.