Projekti ESRR

Prenova KD Šmartno


Trajanje projekta: julij 2022 – junij 2023

Nosilec: Občina Šmartno pri Litiji

Partnerji: LAS Srce Slovenije

Skupna vrednost projekta brez DDV: 77.995,24 EUR, od tega vrednost sofinanciranja ESRR 56.000,00 EUR (operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj).

Opis projekta:

Predmet projekta je investicija Občine Šmartno pri Litiji v prenovo sistema ogrevanja, prezračevanja in hlajenja v Kulturnem domu Šmartno kot osrednjem prireditvenem prostoru v tem urbanem naselju. S tem bodo prebivalci kraja in drugi uporabniki, kot so društva, pridobili sodoben energetsko saniran objekt, v katerem bodo lahko potekali dogodki za razčične uporabnike oz. ciline skupine. LAS Srce Slovenije bo preko izvedbe delavnic za otroke in starejše in objav v lokalnih medijih informiral javnost o načinih energetskih sanacij objektov, obnovljivih virih energije, eko subvencijah oz. pozitivnih vplivih na okolje.

Cilji projekta:

 • izboljšanje urejenosti podeželskega okolja in urbanih območij (investicija bo pripomogla k ohranitvi objekta kot pomembnega urbanega objekta, namenjenega kulturnemu udejstvovanju);
 • izboljšanje okoljske ozaveščenosti in stanja okolja (investicija v objekt je naravnana okoljsko, prav tako bodo tej tematiki namenjeni delavnice in objave v medijih);
 • izboljšanje socialnega kapitala (objekt je namenjen kulturnemu udejstvovanju občanov, ki bodo imeli odslej še boljše pogoje za svoje delovanje; preko dogodkov projekt nagovarja ranljive ciljne skupine projekta).

Aktivnosti projekta:

 • priprava dokumentacije za izvedbo investicije v Kulturnem domu Šmartno;
 • izvedba investicije v večjo energetsko učinkovitost objekta (zamenjava sistema ogrevanja in prezračevanja) in njen nadzor;
 • izvedba dogodkov/delavnic za otroke in starejše na okolsko temo;
 • objave v medijih;
 • vodenje in koordinacija projekta.

Rezultati:

 • 1 urejen kulturni dom – urbani prostor;
 • 1 vgrajen sistem ogrevanja, prezračevanja toplotna črpalka;
 • 2 izvedeni delavnici na okoljsko tematiko s 30 udeleženci;
 • 3 objave v lokalnih medijih.