Projekti ESRR

Prenova in oživitev Staretovega trga

Status: zaključen

Trajanje projekta: marec 2018 – oktober 2020

Nosilec: Občina Šmartno pri Litiji

Partnerja: ZKMŠ Litija, Društvo diabetikov Litija in Šmartno pri Litiji

Skupna vrednost projekta brez DDV: 200.127,30 EUR , od tega vrednost sofinanciranja ESRR 142.749,85 EUR

Opis projekta:

S prenovo Staretovega trga, s postavitvijo urbane opreme in adaptacijo manjšega večnamenskega prostora v objektu na trgu bo v Šmartnem pri Litiji dogajanje v središču urbanega naselja oživelo. S projektom se želi doseči boljšo kakovost življenja v lokalnem okolju ter oblikovati prostor za srečevanja, vseživljenjsko učenje in kvalitetno preživljanje prostega časa z upoštevanjem sodobnih okoljskih standardov. V okviru projekta bo izveden glasbeni festival za mladino, za starejše pa bo v novem večnamenskem prostoru izvedenih več različnih aktivnosti za spodbujanje zdravega in aktivnega življenjskega sloga.

Cilji projekta:

 • izboljšanje urejenosti podeželskega okolja in urbanih območij
 • izboljšanje okoljske ozaveščenosti in stanja okolja
 • izboljšanje socialnega kapitala

Aktivnosti projekta:

 • preureditev trga
 • preureditev večnamenskega prostora v objektu Staretov trg 25 (TIC)
 • postavitev turistično-obvestilne signalizacije
 • izvedba delavnic, sejmov
 • glasbeni festival
 • izobraževanja
 • strokovna ekskurzija

Rezultati:

 • urejeno urbano jedro
 • urejen večnamenski prostor
 • izboljšanje kakovosti bivanja (festival, izobraževanja, delavnice, sejmi, ekskurzija)