Projekti ESRR

Podjetno srce


Status: zaključen

Trajanje projekta: julij 2022 – junij 2023

Nosilec: LAS Srce Slovenije

Partnerji: Zadruga KIKŠtarter Center z. b. o.

Skupna vrednost projekta brez DDV: 38.306,17 EUR, od tega vrednost sofinanciranja ESRR 26.417,16 EUR (operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj).

Opis projekta:

Projekt PODJETNO SRCE nagovarja mlade in mlade brezposelne ter jim omogoča okvir za svojedelovanje in samouresničitev v lokalnih okollih, kjer živijo, in sicer preko:

 • podjetniških delavnic z okoljsko tematiko v osnovnih šolah na območju LAS (izvedba LAS Srce Slovenije);
 • izvedbe digitalnega usposabljanja z nabavo opreme za co-working KIKstarter-jeve prostore v Kamniku (izvedba Zadruga KIKStarter);
 • prenosa dobre prakse co-workinga iz Kamnika v Moravče (izvedba Zadruga KIKstarter).

Namen projekta je vzpostaviti ugodno podjetniško okole za razvoj in uresničitev podjetniskih idej med mladimi na območju LAS Srce Slovenrje, s posebnim poudarkom na okoljski problematiki.
Pričakujemo, da bo projekt dolgoročno vplival na večjo podjetniško iniciativo mladih, vzpostavljanie novih delovnih mest in manjše izseljevanje mladih iz svojih primarnih okolij. Delo z učenci v šolah bo vplivalo na boljšo gospodarsko in socialno vključenost mladih v svoje okolje in jih spodbudilo k aktivni participaciji. S spodbujanjem mladih o okoljskih izzivih in oblikovanjem konkretnih podjetniških idej vplivamo tudi na varstvo okolja. Občina si prizadeva za popularizacijo dediščine med prebivalci, varovanje in spoštovanje kulturne dediščine ter njeno kvalitetno prezentacijo javnosti.

Cilji projekta:

 • izboljšanje podjetniške kulture (nove co-working za mlade, potencialne in obstoječe podjetnike  v urbanih naseljih Kamnik in Moravče, uvajanje podjetništva med mladimi na OŠ);
 • izboljšanje okoljske ozaveščenosti in stanja okolja (tematski dogodki – podjetniške delavnice za osnovnošolsko mladino z okoljsko tematiko);
 • izboljšanje socialnega kapitala (aktiviranje ranljivih skupin: otroci, mladi in mladi brezposelni, povezovanje različnih partnerjev in akterjev).

Aktivnosti projekta:

 • vodenje in koordinacija projekta;
 • izvedba podjetniških delavnic v osnovnih šolah na območju LAS;
 • izvedba usposabljanja za razvoj digitalnih kompetenc;
 • nakup opreme za izvedbo izobraževanja v Kamniku;
 • prenos dobre prakse co-workinga v Moravče (analiza stanja in potreb, mentoriranje, vzpostavitev co-workinga).

Rezultati:

 • 7 izvedenih dogodkov za izboljšanje podjetniške kulture;
 • 1 posredovannje okoljskih informacij na podjetniških delavnicah na šolah na območju LAS;
 • 1 nabavljen kompet opreme za co-working v Kamniku;
 • 1 izvedeno usposabljanje s prenosom znanja pri vzpostavitvi co-working podjetniškega centra v Moravčah.