Novice

V ponedeljek, 18. marca 2024, smo se v Srcu Slovenije podali na drugo izmed treh motivacijsko-izobraževalnih eksurzij za naše kmete, prehranske svetovalce in druge posameznike, ki jih zanima lokalna pridelava hrane. Tokrat smo se odpravili proti Gorenjski – v Domžale, Komendo in Medvode.

Našo ekskurzijo smo začeli na Kmetiji Peterka v Domžalah, kjer se ukvarjajo s pridelavo zelenjave. Pred 12 leti so doma postavili samopostrežno trgovino za krompir in jo na pobudo potrošnikov postopoma širili. V trgovini se ustavljajo domačini in drugi mimoidoči in si samopostrežno nabavijo lokalno pridelano hrano. Ponudba je sezonska. V zimskem času je povpraševanja največ. Zato so se osredotočili na pridelavo in prodajo različnih sort solat, radičev, ohrovta, čebule, krompirja in ostale zelenjave, ki je v trgovini ni mogoče kupiti.

Kmetija Zadrgal iz Komende kmetuje na 40 hektarih, osredotočeni so zlasti na prirejo krav molznic. Trenutno imajo 110 glav živine. Letno pridelajo tudi okoli 100 ton krompirja. Preostale površine namenijo pšenici, travnikom in pašnikom. Matija Zadrgal je leta 2015 ustanovil zaposlitveni center za invalide in kmalu za tem tudi Zavod Grunt, ki še danes deluje kot socialno podjetje, v katerem zaposlujejo pet invalidnih oseb z različnimi omejitvami. Proizvajajo mlečne izdelke, sokove, marmelade, vloženine, testenine, piškote in druge hišne dobrote. Pred leti je Zavod Grunt prevzel sin Simon Zadrgal, ki skupaj z ženo uspešno nadaljuje začeto zgodbo svojega očeta Matije. Kmetija in zavod se odlično dopolnjujeta. 10-15 % mleka predelajo v izdelke. Svoje proizvode prodajajo v svoji trgovini na kmetiji in tudi v bližnje javne zavode – dom starejših občanov, šole in vrtce. Na kmetiji so poskusili z uvedbo lokalne tržnice, a se zaradi manjšega interesa ni obnesla. Zadovoljni so s prodajo na avtomatih. Dva imajo postavljena na domači parceli, enega v Trzinu. Piškote prodajajo v verigo pekarn. Mlečne izdelke in pekovsko pecivo pripravljajo tudi po naročilu. Simonova starša sta še vedno vpeta v delo na kmetiji, a zaradi starosti in želje po poenostavitvah na kmetiji resno razmišljajo o digitalizaciji hleva.

Na Kmetiji Janhar v Smledniku se ukvarjajo z vzrejo avtohtone slovenske pasme konjev lipicancev. V delo je vpeta cela družina. Poleg Žana Janharja je zaposlen na kmetiji še njegove oče. Mama in Žanova žena Nežka sta zaposleni drugje in imata poseben, a zahteven »hobi« – kidanje gnoja in oskrbo konj. Na kmetiji večkrat pomagata tudi Žanova brata. Žan je mlad 29-leten zagnan kmet, ki postopoma prevzema kmetijo v svoje roke. V prvem letniku šolanja je ob podpori očeta doma prevzel šolo jahanja. Trenutno imajo na kmetiji 43 konj, od tega 23 lastnih, preostali pa so na kmetiji v oskrbi. Nekaj površin imajo lastnih, preostale imajo v najemu. Krmo vsako leto dokupijo, a jo vedno skrbno izberejo. Njihov jahalni center je poznan daleč naokrog. Predstavili so nam svojo izkušnjo črpanja evropskih sredstev v projektu, ki so ga prijavili na javnih poziv LAS Za mesto in vas.

Oglede dobrih praks smo zaključili na Ekološki kmetiji Kršinar na Katarini, kjer nadobuden mlad kmet Žiga s svojo ženo širi obzorja glede načina kmetovanja. Žiga je že kot najstnik čutil tesno vez z naravo in s kmetovanjem začel z nekaj kozami na pol hektara. Kmetija se je do danes v vseh pogledih razširila. Trenutno na kmetiji skrbijo za 10 krav, 120 koz, 100 kuncev, 100 kokoši, pujse, mini ovce, ponije, osle, prepelice in činčile. Kmetija je bogata tudi s sadnim drevjem in užitnimi grmovnicami. Žiga v vsaki stvari vidi izziv, ki se ga po večini uspešno loti. Trenutno je v fazi gradnje nove zemljanke, saj je stara že dotrajana in na manj primerni lokaciji. V planu ima zasaditev več starih sadnih sort, ki bi imele različen čas cvetenja; s tem bi si kljub vremenskim neprilikam zagotovil vsakoletni pridelek. Nadaljnja želja je hlev iz leta 1816 spremeniti v apartmaje. Izziv pri delu je sprememba OPN, saj v občini nimajo posluha za kmete. Njihovi glavni kupci so predvsem mlade družine in starejši. Vzpostavil je sistem prodaje preko SMS sporočil, kjer zainteresirane s sporočilom obvesti o ponudbi, ti pa mu z odgovorom sporočijo količine odkupa. V ospredju njihove ponudbe je učna kmetija, na katero radi prihajajo mladi in stari in odhajajo polni vtisov. Pred kratkim so za dopolnitev ponudbe postavili tudi učni čebelnjak. Lansko leto so se vključili v mednarodno mrežo kmetij Schaaufsland, preko katere nudijo avtodomarjem brezplačno nočitev na parceli. V zameno turisti koristijo njihove storitve, kupijo domače dobrote ali sodelujejo pri kmečkih opravilih. Žiga je tudi član nacionalnega strokovnega odbora za sonaravno in ekološko kmetovanje. S svojo zagnanostjo in različnimi inovativnimi prostopi, ki jih uvaja na kmetiji, spodbuja tudi druge k napredku.

Motivacijsko-izobraževalne ekskurzije so del projekta Za lokalno hrano, ki ga izvaja skupaj s partnerji LAS Srce Slovenije s sredstvi Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020 preko LAS Srce Slovenije.