Nosilec: Center za razvoj Litija d. o. o.

Vsebina projekta:

Območje Srce Slovenije nima dolge tradicije povezovanja, zato se občutek pripadnosti območju šele razvija. Center za razvoj Litija je skušal s projektom Kažipoti v Srce Slovenije na najrazličnejše načine vzpodbuditi občutek skupne identitete med podeželskim prebivalstvom. Sprva je bila pregledana obstoječa podeželska ponudba in nato predstavljena v katalogu Vse, kar vas vabi v Srce Slovenije. Izdelan je bil tudi skupni koledar prireditev Utrip prireditev v Srcu Slovenije 2009. Za potrebe predstavitve območja na dogodkih je bil izdelan promocijski DVD film s celovito predstavitvijo Srca Slovenije. Posebno skrb so izvajalci projekta namenili izobraževanju t. i. lokalnih koordinatorjev (posameznikov, ki zastopajo in povezujejo posamezne ciljne skupine na podeželju) za predstavljanje znamke Srce Slovenije na lokalnih in drugih prireditvah. Na območju Srce Slovenije je Center za razvoj Litija gostil različne skupine (tudi iz tujine), ki jim območja ni le predstavil, temveč je z gosti delil tudi zanimive razvojne izkušnje.

Obdobje trajanja projekta: avgust 2008 – november 2009

Celotna vrednost projekta: 25.300,00 EUR
Sredstva LEADER: 21.870,04 EUR

Kontaktna oseba: Saša Ceglar