Projekti ESRR

Gibanje nas druži

Status: zaključen

Trajanje projekta: januar 2021 – september 2021

Nosilec: Občina Dol pri Ljubljani

Partner: Športno društvo Partizan Dolsko

Skupna vrednost projekta brez DDV: 42.319,53 EUR , od tega vrednost sofinanciranja ESRR 10.148,00 EUR

Opis projekta:

Glavni namen je ureditev otroškega igrišča in prostora za medgeneracijsko druženje v neposredni bližini vrtca in osnovne šole v Dolskem. Pri ureditvi prostora bo zasnoval talne površine, igrala in druge pripomočke za igranje nna način, da bo omogočen zgoden vpliv na optimalni razvoj motorike otrok. Igrala bodo deklarirana skladno z evropskim varnostnim standardom. Oblikovane bodo vadbe pod madzorom izkušenega vaditelja primerne za različne ciljne skupine in izvedena strokovna predavanja o zdravem načinu življenja in gibanju s praktičnim prikazom vaj, ki jih lahko poslušatelji uporabljajo v vsakdanjem življenju. Z urejenim prostorom in novimi napravami za telovadbo bo kraj pridobil prostor za medgeneracijsko druženje. Prebivalci bodo spodbujeni k aktivnemu preživljanju prostega časa in večgeneracijskemu druženju v urbanem središču.

Cilji projekta:

 • izboljšanje urejenosti podeželskega okolja in urbanih območij;
 • izboljšanje okoljske ozaveščenosti in stanja okolja;
 • izboljšanje socialnega kapitala;
 • zagotavljanje prostorskih pogojev za športno dejavnost za uporabnike vseh starosti ter posledično dvig kvalitete življenja v občini Dol pri Ljubljani;
 • omogočen kvaliteten in varen motorični razvoj predšolskih in šolskih otrok;
 • zmanjšanje stroškov vzdrževanja;
 • z novo moderno opremo in ureditvijo tal omogočiti uporabo prostora skozi vse leto;
 • dvig kvalitete telesne vzgoje učencev POŠ Dolsko;
 • dvig kvalitete gibalnih sposobnosti prebivalcev naselij Dol, Dolsko, Videm;
 • motivacija občanov k gibanju na prostem;
 • omogočanje boljših pogojev za trening članom lokalnih športnih klubov.

Aktivnosti projekta:

 • predstavitev projekta in dela LAS prebivalcem naselij Dol, Dolsko in Videm (promocijski dogodek);
 • priprava dokumentacije za ureditev otroškega igrišča in prostora za medgeneracijsko druženje, zbiranje končnih ponudb za izvedbo in nakup opreme;
 • preureditev otroškega igrišča, postavitev nove opreme;
 • ureditev prostora za fitnes na prostem, postavitev opreme;
 • izvedba strokovnih predavanj na temo zdravega nažina življenja s praktičnim prikazom uporabnih vaj;
 • priprava okoljske informacije za prebivalce, ozaveščanje prebivalstva o ohranjanu okolja, zbiranje primerov dobrih praks;
 • oblikovanje vadbenega programa s športnim vaditeljem za prebivalce naselij Dol, Dolsko, Videm;
 • zaključni dogodek za javnost s predstavitvijo rezultatov projekta.

Rezultati:

 • preurejeno obstoječe otroško igrišče (plezalna lestev z dvovišinsko bradljo, ravnotežnostna gred cikcak, ravnotežnostni čoki različnih nivojev, ravnotežnostna plošča na vzmeteh, mrežna plezalna piramida, talni vgradni trampolin, varnostna podlaga);
 • vzpostavljen medgeneracijski prostor z orodji za telovadbo na prostem (4 povezani elementi za vadbo na prostem, 3 klopi, koš za odpadke in koš za ločeno zbiranje odpadkov);
 • izvedeni dogodki in organizirane vadbe za občane.