Projekti ESRR

Dediščina nas povezuje

Trajanje projekta: februar 2018 – marec 2020

Nosilec: Občina Litija

Partnerji: ZKMŠ Litija, Pevsko društvo Zvon, Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno, Izobraževalni center Geoss d.o.o.

Skupna vrednost projekta brez DDV: 298.019,39 EUR, od tega vrednost sofinanciranja ESRR 147.987,53 EUR (operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj).

Opis projekta:

Občina Litija je pred časom začela obnavljati stavbo Stare sodnije, ki predstavlja kulturni spomenik lokalnega pomena. Po ureditvi večjega dela stavbe je vanjo umestila Mestni muzej Litija. S projektom »Dediščina nas povezuje« bodo v stavbi postavljene na ogled tri nove muzejske razstave, ki poudarjajo zgodovino hiše, zgodovino kraja in zgodovino njegovih prebivalcev, združenih v nekatera od najstarejših glasbenih društev na Slovenskem. Nova muzejska razstava bo postavljena na ogled tudi v Šmartnem. Projekt vzpostavlja nov prostor medgeneracijskega sodelovanja v centru mesta Litija. V okviru projekta bo izvedenih tudi nekaj tematskih delavnic in ostalih aktivnosti.

Občina si prizadeva za popularizacijo dediščine med prebivalci, varovanje in spoštovanje kulturne dediščine ter njeno kvalitetno prezentacijo javnosti.

Cilji projekta:

 • izboljšanje podjetniške kulture (novo delovno mesto)
 • izboljšanje urejenosti podeželskega okolja in urbanih območij
 • izboljšanje okoljske ozaveščenosti in stanja okolja
 • izboljšanje socialnega kapitala

Aktivnosti projekta:

 • obnova dela Stare sodnije
 • postavitev štirih novih muzejskih razstav
 • ureditev prostora za druženje in ustvarjanje društev v muzeju
 • organizacija aktivnosti v muzeju
 • zaposlitev kustosa v Mestnem muzeju Litija
 • izvedba delavnic in prireditev
 • izvedba usposabljanja za pripravo muzejskih delavnic, njihovo sooblikovanje

Rezultati:

 • novo delovno mesto
 • urejen urbani prostor
 • urejen prostor za druženje in ustvarjanje društev
 • štiri nove razstave
 • izboljšanje kakovosti bivanja (aktivnosti v muzeju, delavnice, prireditve)