Za lokalno hrano

(Pospeševanje lokalne samooskrbe s hrano v Srcu Slovenije)

Status: v izvajanju

Trajanje projekta: april 2023 – julij 2024

Nosilec projekta: LAS Srce Slovenije

Partnerji projekta: KORENINICA z. o. o., PE Litija, FRTICA, d. o. o., Samo Upelj, Osnovna šola Gradec, Občina Dol pri Ljubljani Občina Dol pri Ljubljani

Skupna vrednost projekta brez DDV: 61.276,96 EUR, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 39.830,02 EUR

Opis projekta:

Spodbujanje lokalne pridelave hrane za višjo samooskrbo prebivalcev predstavlja pomembno prednostno nalogo območja LAS Srce Slovenije. Operacija Za lokalno hrano neposredno nagovarja vizijo LAS Srce Slovenije, ki želi ustvariti prostor priložnosti za zdravje in dobro počutje svojih prebivalcev, k čemur lahko veliko pripomore dostop do zdrave, lokalno pridelane hrane.

Kljub dobrim izhodiščem na področju kratkih dobavnih verig, ki jih je v prejšnjem programskem obdobju vzpostavila na območju LAS Srce Slovenije zadruga za razvoj podeželja Jarina, je danes na tem pomembnem strateškem področju zaznati manko. Na območju LAS Srce Slovenije je zaznana potreba, da se ponovno preveri in vzpostavi povezave na področju samooskrbe s hrano. S tem namenom je v projekt kot partnerska organizacija vključena zadruga Koreninica z. o. o., ki želi svoje delovanje na področju kratke dobavne verige s hrano razširiti tudi na območje LAS Srce Slovenije. Poleg Koreninice vključuje projekt še različne druge deležnike, ki sodelujejo v kratki dobavni verigi od proizvajalca do potrošnika, in sicer kmetijo, ki se ukvarja z osnovno pridelavo (Samo Upelj), prehransko predelovalno podjetje (FRTICA d. o. o.), izobraževalno ustanovo (OŠ Gradec) in lokalno skupnost (Občina Dol pri Ljubljani). Preko operacije Za lokalno hrano bodo poskušali partnerji ponovno vzpostaviti mrežo za lokalno samooskrbo s hrano in obuditi partnerstva med pridelovalci in kupci na območju LAS Srce Slovenije.

Cilji in prevideni učinki operacije:

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

Rezultati:

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.