NekategoriziranoProjekti EKSRP

Povezovanje in trženje turistične ponudbe v Srcu Slovenije

(Turizem v Srcu Slovenije)

 

Status: v izvajanju

Trajanje projekta: april 2023 – junij 2025

Nosilec projekta: Turistično društvo Tuhinjska dolina

Partnerji projekta: LAS Srce Slovenije

Skupna vrednost projekta z DDV: 63.675,50 EUR, brez DDV: 61.475,50 EUR, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 39.959,09 EUR

 

Opis projekta:

Projekt temelji na povezovanju in trženju obstoječe turistične ponudbe Srca Slovenije. Srce Slovenije je v turističnem smislu destinacijska znamka, ki povezuje turistične ponudnike z namenom skupne promocije za boljši nastop na turističnem trgu, kar posledično krepi tudi lokalno ekonomijo.

V okviru projekta Povezovanje in trženje turistične ponudbe v Srcu Slovenije (Turizem v Srcu Slovenije) bodo izbrane ključne turistične lokacije in doživetja na območju LAS Srce Slovenije ter izvedena njihova promocija. Na območju Tuhinjske doline, kot ključni vstopni točki na območje Srca Slovenije, pa se bo pričelo ciljno delati z različnimi ciljnimi skupinami obiskovalcev in prebivalcev, z namenom razvoja turizma in povečanja kakovosti življenja lokalnih prebivalcev. Izvedli bomo tudi javni poziv za izbor in vključitev vodenih doživetij v certifikacijsko shemo kolektivne blagovne znamke Srce Slovenije, ki predstavlja novost na območju LAS Srce Slovenije in nov pristop pri trženju turistične ponudbe. Dodano vrednost projektu pa predstavlja tudi izvedeno motivacijsko srečanje turističnih delavcev območja srca Slovenije z namenom, da osebno spoznajo ponudbo območja in jo predstavljajo prebivalcem in obiskovalcem (turistom) na podlagi lastnih izkušenj.

Operacija je naravnana trajnostno saj se bodo aktivnosti povezovanja turističnih ponudnikov  in trženje nadaljevalo tudi po zaključku projekta preko vključenih TIC-ov, TD Tuhinjska dolina in Term Snovik.

Cilji:

 • Okrepitev lokalne identitete
 • Izboljšanje trženja turistične destinacije Srca Slovenije in povečanje diverzifikacije turistične dejavnosti
 • Izboljšanje kakovosti in števila lokalnih storitev
 • Izboljšanje okoljske ozaveščenosti in stanja okolja
 • Povečanje socialnih funkcij gozda
 • Izboljšanje znanj in kompetenc podeželskih akterjev

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

Aktivnosti nosilca operacije: Turistično društvo Tuhinjska dolina

 • Vodenje in koordinacija operacije
 • Organizacija srečanj ponudnikov doživetij Srca Slovenije, oblikovanje plana sodelovanja
 • Izvajanje promocijskih aktivnosti za turistične deležnike in TIC-e območja LAS Srce Slovenije
 • Izvajanje tržnih aktivnosti za večdnevne goste, ki pridejo v Tuhinjsko dolino, do obiščejo ostale ponudnike v destinaciji Srca Slovenije
 • Sprejem gostov iz drugih delov destinacije oz. območja LAS Srce Slovenije
 • Organiziranje in trženje mobilnega prireditvenega prostora za različne dogodke
 • Opravljanje Info točke za Tuhinjsko dolino v času glavne turistične sezone
 • Organizacija dogodkov in prireditev za povečanje privlačnosti in prepoznavnosti Tuhinjske doline, občine Kamnik in Srca Slovenije
 • Priprava vsebin za digitalno kampanjo in tiskanih promocijskih materialov

Aktivnosti partnerja v operaciji: Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije

 • Vodenje in koordinacija operacije
 • Izbor ključnih lokacij/doživetij na območju LAS Srce Slovenije (12 ključnih ponudnikov/doživetij) za predstavitev ključne turistične ponudbe LAS (preveritev stanja na območju LAS, izbor ključnih lokacij, obisk lokacij, priprava besedil za predstavitev na spletnih straneh, fotografiranje)
 • Priprava promocijske mape in vložnih listov za ključne turistične ponudnike (oblikovanje in tisk 30 kom promocijskih map, oblikovanje vložnih listov za 12 ključnih ponudnikov)
 • Vključitev vodenih doživetij v certifikacijsko shemo kolektivne tržne znamke Srce Slovenije (predstavitev sheme, izvedba javnega poziva in izvedba ocenjevanja, izbor Vodenih doživetij na območju Srca Slovenije, zaključni dogodek s podelitvijo priznanj)
 • Izvedba strokovne ekskurzije za turistične delavce in ponudnike iz območja LAS Srce Slovenije, da spoznajo in predstavijo svojo ponudbo – mreženje in spoznavanje območja in turistične ponudbe LAS.

Rezultati:

 • vzpostavitev in delovanje vstopne Info točke za Tuhinjsko dolino
 • organizirano srečanje turističnih ponudnikov Srca Slovenije
 • pripravljena promocijska mapa s predstavitvijo 12 ključnih turističnih ponudnikov območja
 • vključitev vodenih doživetij v certifikacijsko shemo kolektivne blagovne znamke Srce Slovenije, izvedba javnega poziva ter  izbor Vodenih doživetij na območju Srca Slovenije
 • izvedba motivacijske strokovne ekskurzije za turistične delavce in ponudnike iz območja LAS Srce Slovenije
 • izvedba digitalnih kampanj ter organizacija dogodkov in prireditev za povečanje privlačnosti in prepoznavnosti Tuhinjske doline, občine Kamnik in Srca Slovenije
 • organizacija in izvedba delavnic za otroke

 

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.