Delimo dobre prakse: Sodobni pristopi kamniškega Vrtca Antona Medveda

28.
Jan

28. januar 2021 – V Vrtcu Antona Medveda Kamnik so začeli skupaj z Inštitutom za gozdno pedagogiko med prvimi v Sloveniji uvajati gozdno pedagogiko v svoj redni program kurikuluma. Zadnjih 10 let izvajajo svoje dejavnosti redno v naravnih učnih okoljih in imajo na tem področju številne odlične rezultate. Naredili so še korak naprej in v skladu z ugotovitvami sodobne nevroznanosti, ki pripisuje velik pomen za otrokov razvoj gibanju po neravnem terenu, zdaj urejajo še svoja igrišča. Na takšen način bodo obnovili igrišče pri svoji enoti Kekec v Stranjah, za tovrstne pristope pa so navdušili še Vrtec, ki deluje v okviru Osnovne šole Janka Modra v Dolu pri Ljubljani. S sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja bosta tako dobili novo sodobno preobleko dve otroški igrišči v Srcu Slovenije.

“V projektu Gibanje za zdrave možgane smo pridobili zajetno vsoto denarja, s katero bomo inovativno prenovili igrišče enote Kekec, ki se nahaja pri OŠ Stranje. Eden od osnovnih ciljev operacije je sodelovanje s partnerji in zunanjimi sodelavci pri posodobitvi igrišča, ki bo inovativno in v skladu s priporočili sodobne nevroznanosti in ki bo našim otrokom nudilo spodbudne senzorne dražljaje za optimalen razvoj možganskih in fizičnih sposobnosti. Igrišče je umeščeno na pobočje hriba. Po projektu smo uredili igralne površine za prvo in drugo starostno skupino in namestili visoko strukturirana igrala, ki omogočajo stimulacijo možganskega delovanja. Za naš tim je to zelo velik projekt, s katerim bomo promovirali naravna učna okolja kot vir optimizacije duševnega in telesnega zdravja populacije 21. stoletja,” razloži mag. Liana Cerar, ravnateljica Vrtca Antona Medveda Kamnik.

Z gradbenim deli so začeli pred tremi meseci. Poseg je bil zahteven, a jim je z dobrim medsebojnim sodelovanjem z Občino Kamnik uspelo. V času izvajanja vzdrževalnih del igrišča, ki so bila zelo zahtevna zaradi lokacije oziroma brežine, v katero je igrišče vgrajeno, so naleteli na kar nekaj nepredvidenih težav. Izkazala se je potreba po menjavi ograje okoli igrišča, ki ni bila predvidena v projektu, zaradi fiksacije brežine je bilo potrebno prilagoditi in dodatno namestiti še betonska korita, ki bodo služila zeliščnim zasaditvam in eko vrtičku. Nastale težave jim je uspelo rešiti s sodelovanjem izvajalca del in predstavnikov Občine Kamnik, ki so operativno nadzorovali in transparentno vodili projektna dela in bili pripravljeni nastale težave reševati v prid skupnemu cilju.

V sklopu projekta Gibanje za zdrave možgane so predvidene tudi meritve gibanja otrok na igrišču pred in po izgradnji novega igrišča. Prvi del meritev je bil v sodelovanju z ZRS Koper opravljen že v jesenskem času.

V prihajajočih spomladanskih mesecih bodo nadaljevali z urejanjem igrišča še zaposleni v tehnično-vzdrževalni službi Vrtca Antona Medveda Kamnik. Uredili bodo leseno učilnico v naravi, eko vrt, čutno pot, navidezno kurišče za druženje otrok, pohodni gredi ter prenosni naravni nestrukturiran material za spodbujanje senzornega gibanja otrok. S tem bo gradbeni del projekta zaključen.

V drugem delu projekta bo Vrtec organiziral izobraževanja in delavnice ter izdal strokovno gradivo na temo gibanja za ohranjanje zdravih možganov in fizičnega zdravja. S projektom želijo promovirati naravna učna okolja kot vir optimizacije duševnega in telesnega zdravja populacije 21. stoletja in navdušiti za takšne sodobne pristope še druge vrtce in šole po Sloveniji. Podobne aktivnosti so si zamislili tudi v partnerskem vrtcu, ki deluje pri OŠ Janka Modra v Dolu pri Ljubljani, ki pri uresničevanju projekta sodeluje z Občino Dol pri Ljubljani, in bo k urejanju igrišča pristopil v prihajajočih mesecih.

“Izvedba tovrstnega projekta je izredno zahtevna in terja veliko dodatne energije in zagona od vseh vključenih deležnikov. Vendar se kljub zahtevnosti zelo veselimo rezultatov. Posodobljeno igrišče bo veliko doprineslo okolju, staršem in seveda v največji meri otrokom. Za konstruktivno sodelovanje se zahvaljujemo izvajalcem del, Občini Kamnik, Oddelku za družbene dejavnosti, in še posebej projektnemu timu Urši Mihelčič Glavan in Katarini Godec, ki so pripomogli, da so dela potekala strokovno, usmerjeno in transparentno. V veliko pomoč so nam tudi v Lokalni akcijski skupini Srce Slovenije, ki nas pri realizaciji projektnih del usmerja in spodbuja,” zaključi mag. Liana Cerar, ki ima pri svojem delovanju vedno v mislih predvsem dobrobit otrok oz. družbe. Za podobne projekte ostaja motivirana tudi v prihodnje, saj verjame, da jim bo še naprej pri tovrstnih udejstvovanjih stala ob strani Občina Kamnik, tako s finančnega kot motivacijskega vidika.

Projekt Gibanje za zdrave možgane sofinancirata Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014-2020. V projekt vlagajo lastna sredstva tudi Občina Kamnik, Vrtec Antona Medveda Kamnik in OŠ Stranje ter Občina Dol pri Ljubljani in OŠ Janka Modra Dol pri Ljubljani.