Gibanje za zdrave možgane

Status: zaključen

Trajanje projekta: september 2020 – januar 2023

Nosilec projekta: Občina Dol pri Ljubljani

Partnerji projekta: Občina Kamnik, OŠ Janka Modra Dol pri Ljubljani, Vrtec Antona Medveda Kamnik, OŠ Stranje

Skupna vrednost projekta brez DDV: 123.183,02 EUR, od tega vrednost sofinanciranja ESKRP 79.352,14 EUR

Opis projekta:

Operacija Gibanje za zdrave možgane naslavlja izziv sodobne družbe, ki se sooča s posledicami splošne digitalizacije in odvisnosti od računalnikov tako med otroki in odraslimi. Delovna mesta, ki bodo iskana v naslednjih nekaj letih, bodo zahtevala najvišje možganske funkcije. Zato bo potrebno v sodobnem vzgojno-izobraževalnem sistemu preoblikovati zaposlitvena znanja in veščine populacije. Aktualnih in prihajajočih izzivov se zavedajo partnerji projekta Gibanje za zdrave možgane. Oba vrtca in obe šoli, vključeni v projekt, v sodelovanju z občinama ustanoviteljicama, so osnovali skupno sodelovanje pri pripravljanju sprememb izvedbene ravni kurikula in učnih načrtov zaradi posnetka stanja sedanje populacije otrok 21. stoletja, za katero je značilen izrazit porast učnih, razvojnih, duševnih in zdravstvenih težav, ter pri oblikovanju inovativnih pristopov na področju vzgoje in izobraževanja za prilagoditev potrebam sodobne družbe. Da bi se možganske strukture, ki otrokom omogočajo procese učenja, razvoja kognicije ter predelovanje stresa, ustrezno oživčile, otroci potrebujejo dnevno kontinuirane gibalne dejavnosti za stimulacijo možganov, katerih osnovo predstavlja aktivacija ravnotežnostnega organa.

Ob vrtcih pri OŠ Janka Modra Dol pri Ljubljani in Antona Medveda Kamnik ob OŠ Stranje bodo v okviru projekta obstoječe zunanje površine nadgrajene v možgansko stimulativna igrišča, ki bodo v skladu z nevroznanostjo ugodno vplivala na optimalno stimulacijo možganskega delovanja. Predšolskim in šolskim otrokom se bo v okviru vzgojno-učnih procesov omogočil dostop do možgansko stimulativnega gibanja, ki stimulira razvoj najvišjih možganskih funkcij za družbo prihodnosti in reducira odklone v razvojnem in zdravstvenem statusu sodobnih otrok.

Cilji projekta:

Aktivnosti projekta:

Rezultati:

 

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.