Promocija turistične destinacije Srce Slovenije

Status: v izvajanju

Trajanje projekta: oktober 2017 – december 2018

Nosilec: LAS Srce Slovenije

Skupna vrednost projekta brez DDV: 86,211,89 EUR , od tega vrednost sofinanciranja ESKRP 45.932,56 EUR

Opis projekta:

S strani občin in turističnih ponudnikov iz območja Srce Slovenije je prišla pobuda za izboljšanje trženja ponudbe turistične destinacije Srce Slovenije in povečanje raznolikosti turističnih dejavnosti. LAS Srce Slovenije je v želji po napredku prijavil projekt, ki daje poudarek na medsebojni promociji ponudnikov in lokacij. V okviru projekta bo izvedena promocijska akcija Vikendi odprtih vrat, v katero se povezujejo najrazličnejši ponudniki, in katere cilj je približati turistično ponudbo prebivalcem in obiskovalcem Srca Slovenije.

Kvalitetni rokodelski in prehranski izdelki z območja Srce Slovenije bodo ponovno dobili priložnost pridobitve znaka kakovosti – kolektivne tržne znamke Srce Slovenije. Posebna oznaka »srček kakovosti« potrošniku zagotavlja, da je izdelek kakovosten ter tako predstavlja dodano vrednost, ki gradi trajno zaupanje potrošnika v lokalne izdelke. Predvidena je vzpostavitev štirih prodajnih kotičkov v Srcu Slovenije.

V okviru projekta bo organizirano tudi srečanje turističnih ponudnikov z območja Srce Slovenije, kjer se bo animiralo ponudnike k še večjemu sodelovanju in povezovanju v LAS projektih, ovrednotili bomo preteklo delo ter začrtali usmeritve za prihodnje leto. Poleg tega bo izdelan nov promocijski video za destinacijo Srce Slovenije, namenjen komunikaciji z javnostjo.

Cilji projekta:

Aktivnosti projekta:

Rezultati: