Ureditev KC Litija


Trajanje projekta: julij 2022 – junij 2023

Nosilec: Občina Litija

Partnerji: LAS Srce Slovenije

Skupna vrednost projekta brez DDV: 106.055,72 EUR, od tega vrednost sofinanciranja ESRR 56.000,00 EUR (operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj).

Opis projekta:

Projekt je usmerjev v posodobitev prostorov za izvajanje dogodkov v Kulturnem centru Litija, saj so ti postali zastareli, dotrajani in neprimerni za sodobnega uporabnika. Z investicijo Občine Litija v izgradnjo prehoda med dvema deloma stavbe se bo funkcionalnost objekta povečala. Saniranje prekomerne vlage v prostorih bo preprečilo nadaljnje nastajanje škode. Urejen bo tudi manjši prireditveni prostor pred stavbo kulturnega centra. Na invalidom dostopen način bosta preurejena parkirišče in vhod v stavbo. LAS Srce Slovenije bo preko izvedbe medgeneracijskega dogodka v obnovljenih prostorih in objav v lokalnih medijih nagovoril lokalne prebivalce, tudi starostnike in otroke.

Cilji projekta:

Aktivnosti projekta:

Rezultati: