Podjetno srce


Status: zaključen

Trajanje projekta: julij 2022 – junij 2023

Nosilec: LAS Srce Slovenije

Partnerji: Zadruga KIKŠtarter Center z. b. o.

Skupna vrednost projekta brez DDV: 38.306,17 EUR, od tega vrednost sofinanciranja ESRR 26.417,16 EUR (operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj).

Opis projekta:

Projekt PODJETNO SRCE nagovarja mlade in mlade brezposelne ter jim omogoča okvir za svojedelovanje in samouresničitev v lokalnih okollih, kjer živijo, in sicer preko:

Namen projekta je vzpostaviti ugodno podjetniško okole za razvoj in uresničitev podjetniskih idej med mladimi na območju LAS Srce Slovenrje, s posebnim poudarkom na okoljski problematiki.
Pričakujemo, da bo projekt dolgoročno vplival na večjo podjetniško iniciativo mladih, vzpostavljanie novih delovnih mest in manjše izseljevanje mladih iz svojih primarnih okolij. Delo z učenci v šolah bo vplivalo na boljšo gospodarsko in socialno vključenost mladih v svoje okolje in jih spodbudilo k aktivni participaciji. S spodbujanjem mladih o okoljskih izzivih in oblikovanjem konkretnih podjetniških idej vplivamo tudi na varstvo okolja. Občina si prizadeva za popularizacijo dediščine med prebivalci, varovanje in spoštovanje kulturne dediščine ter njeno kvalitetno prezentacijo javnosti.

Cilji projekta:

Aktivnosti projekta:

Rezultati: