Znanje preteklosti za zdravo prihodnost

Status: v izvajanju

Trajanje projekta: april 2022 – april 2023

Nosilec projekta: Javni zavod za kulturo Kamnik

Partnerji projekta: Občina Kamnik, Sadjarsko – vrtnarsko društvo Tunjice, Društvo podeželjskih žena Moravče

Skupna vrednost projekta brez DDV: 61.500,16 EUR, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 39.975,12 EUR

Opis projekta:

Projekt je namenjen ohranitvi in pomladitvi mekinjskega travniškega visokodebelnega sadovnjaka, ki je poleg sadovnjaka v Tunjicah edini načrtno ohranjan in strokovno vzdrževan tovrstni sadovnjak na območju LAS Srce Slovenije. S partnerjem Sadjarsko – vrtnarsko društvo Tunjice bodo ob samostanu Mekinje zasajene stare udomačene in avtohtone vrste sadnega drevja, obstoječe stare sorte pa ohranjene. Za pospeševanje opraševanja drevja v času cvetenja in zmanjševanja škodljivcev bo postavljen “hotel za žuželke” v obliki skulpturalno postavljenega suhozida v samem sadovnjaku. Pomen tovrstnih posegov v naravo bo predstavljen na predavanjih in delavnicah, ki bodo potekala v sadovnjaku ob primernem letnem času. V projekt bodo vključeni tudi mladi, katerim bodo namenjene delavnice okušanja starih sort sadja, poučevanja vzgoje in osnovnih veščin gojenja dreves, npr. cepljenja.

Projektne vsebine, ki sledijo, bodo namenjene spoznavanu tradicionalne kulinarike, povezane s sadjem, ki so ga pridelali v domačih sadovnjakih. Te stare recepte bi želeli obuditi na kuharskih delavnicah in jih širši javnosti predstaviti v obliki zloženke z izbranimi recepti. Za namen izvedbe tečajev in delavnic bi obnovili prostor v pritličju samostana. Dvorano bi opremili s premičnim kuhinjskim pultom in koriti, da bi v primeru, ko se ne bodo izvajale kuharske delavnice, dvorana lahko služila tudi kot predavalnica in v primeru slabega vremena kot prostor za delavnice o sadnem drevju, ki bi sicer potekala v sadovnjaku. Jedi in recepti bodo služili tudi pri pripravi obrokov samostanskim gostom, kar krepi avtentičnost lokalne turistične ponudbe.

Cilji:

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

Rezultati:

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.