Vegova pot v šolo

Status: v izvajanju

Trajanje projekta: december 2020 – september 2023

Nosilec projekta: Občina Moravče

Partnerji projekta: Društvo rokodelcev – Rokodelski center Moravče, Turistično društvo Moravče, Občina Dol pri Ljubljani, Športno društvo Zagorica pri Dolskem

Skupna vrednost projekta brez DDV: 58.397,47 EUR, od tega vrednost sofinanciranja ESKRP 32.797,59 EUR

Opis projekta:

Operacija Vegova pot v šolo je nastala z namenom postavitve informacijskih tabel na poti od Osnovne šole Jurija Vege v Moravčah do njegovega rojstnega kraja v Zagorici. Gre za pot, po kateri je Jurij Vega kot otrok hodil v šolo. Table bodo na eni strani opremljene z vsebinami, povezanimi z življenjem in delom Jurija Vege, na drugi strani pa bodo vsebine, vezane na naravno bogastvo krajev, skozi katere poteka Vegova pot. Na nezahtevnem delu poti bodo informacijske table opremljene tudi z opisi v Brajevi abecedi, tako bo pot primerna tudi za slepe in slabovidne. Partnerji želijo s projektom približati delo in življenje te pomembne zgodovinske osebnosti domačinom ter vsem drugim obiskovalcem obeh občin, obenem pa želijo opozoriti na posebnosti naravnih habitatov ter občutljivost ravnovesja v naravi. V bližini Vegove domačije v Zagorici bo postavljen tudi fitnes na prostem, s katerim želijo partnerji spodbuditi ljudi k aktivnemu preživljanju prostega časa in k večgeneracijskemu druženju.

Za usposobljeno vodenje po Vegovi poti v šolo bo poskrbelo Turistično društvo Moravče. Pripravilo bo več tematskih pohodov, ki jih bodo ponujali vrtcem, šolam, društvom in turistom. Na zaključni prireditvi se bodo partnerji v projektu predstavili z vsebinami, ki so jih prispevali tekom operacije. Pripravili bodo predstavitev turističnih destinacij obeh vključenih občin Moravče in Dol pri Ljubljani, rokodelske delavnice, povezane s tematiko operacije ter izvedli demonstracijo vadbe na zunanjem fitnesu.

Cilji projekta:

Aktivnosti projekta:

Rezultati:

 

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.