Samostan – mesto srečevanj

Status: zaključen

Trajanje projekta: maj 2021 – maj 2022

Nosilec projekta: Javni zavod Mekinjski samostan

Partnerji projekta: Občina Kamnik, Vrt zdravilnih rastlin, d. o. o., Dol pri Ljubljani

Skupna vrednost projekta brez DDV: 54.987,73 EUR, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 22.509,17 EUR in sredstva LAS 13.232,86 EUR

Opis projekta:

S projektom Samostan – mesto srečevanj želijo partnerji projekta bogato zgodovino samostana Mekinje, ki so ga sestre uršulinke leta 2016 podarile Občini Kamnik in ga od leta 2018 upravlja javni zavod, na sodoben in zanimiv način predstaviti tako prebivalcem Kamnika kot širše Slovenije in tujine, hkrati pa pod lastno blagovno znamko Doroteja, poimenovano po mekinjski opatinji Doroteji Sidoniji Gallenberg združiti lokalne zeliščarske in rokodelske izdelke ter razviti dodatno vrednost, ki bo omogočala participacijo, povezovanje in sodelovanje akterjev s celotnega območja LAS Srce Slovenije.

Projektne vsebine so namenjene pripravi in izvedbi razstave o zgodovini samostana, zasaditvi samostanskega zeliščnega vrta, povezovanju lokalnih zeliščarjev in drugih ponudnikov v znamko Doroteja, vzpostavitvi samostanske info točke in trgovine z izdelki blagovne znamke ter podpornim vsebinam v obliki tematskih delavnic, namenjenih ranljivim ciljnim skupinam in vzpostavitvi Dorotejine šole. Del aktivnosti je namenjen tudi promociji nove samostanske ponudbe skozi zloženko in objave v tiskanih in elektronskih medijih.

Projekt je zgrajen na sodobnih inovativnih pristopih tako pri izvedbi stalne muzejske razstave kot tudi pri podjetniško usmerjenih delavnicah, ki spodbujajo razvoj podjetniških dejavnosti v lokalnem okolju. Z blagovno znamko Doroteja ohranja tradicijo in lokalno identiteto in spodbuja lokalno samooskrbo. Upošteva načela trajnostnega razvoja in neposredno podpira trajnostno oz. sonaravno rabo endogenih virov območja (kutlurna dediščina). Projektne vsebine, povezane z novo muzejsko zbirko in zeliščnim vrtom, predstavljajo novo stalno ponudbo zavoda. Projekt območju LAS prinaša dodano vrednost, tako na področju turistične ponudbe, podjetniških priložnosti kot tudi vključevanja ranljivih skupin.

Cilji:

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

Rezultati:

 

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.