Nazaj k naravi

Status: zaključen

Trajanje projekta: maj 2020 – avgust 2023

Nosilec projekta: Nesta d.o.o.

Partner projekta: Društvo Lojtra, društvo za osebni in poklicni razvoj mladih, Društvo Sožitje, društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Litija in Šmartno

Skupna vrednost projekta brez DDV: 111.069,09 EUR , od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 72.025,91 EUR

Opis projekta:

Operacija Nazaj k naravi bo prispevala k obogatitvi ponudbe na področju mednarodnega izobraževalnega turizma.  Pri projektu gre za razvoj osnovnih storitev; ureditev infrastrukture, nakup opreme ter razvoj nove ponudbe usposabljanj in izobraževanj, ki bodo povečala turistično diverzifikacijo območja in ponudbo možnosti neformalnih izobraževanj na območju Srca Slovenije ter širše.

V času projekta se bo izvedla rekonstrukcija kozolca, ter se uredila bližnja okolica. Postavilo se bo ´Jagodni obgozdni vrt´ (Berrie garden), ki bo na voljo vsem obiskovalcem programov. Izvajalci programov društev Lojtra in Sožitje se bodo z namenom kvalitetnejše in še bolj izpopolnjene organizacije in izvedbe večdnevnih aktivnosti v naravi, udeležili različnih usposabljanj v Sloveniji in tujini. Pri svojem izobraževanju in aktivnostih pa nameravajo velik poudarek nameniti izobraževanju v naravi. Izvedli bodo vrsto različnih aktivnosti (tabori, vikendi, delavnice,festival..) za spodbujanje učenja in preživljanja časa v naravi ter spodbujanja kakovosti bivanja. V času trajanja projekta bodo gostili tudi mednarodne aktivnosti.

Projektni partnerji bodo v času aktivnosti skrbeli za redno promocijo na socialnih omrežjih,  v lokalnih medijih in drugod. Z namenom bolj atraktivnega načina oglaševanja na socialnih omrežjih, bodo posneli tudi promocijske filmčke.

Za namen promocije lokacije v izobraževalno turistične namene ter za namen kreiranja nove blagovne znamke v Srcu Slovenije – ponudba mednarodnih taborov in izobraževanj s strani društva Lojtra bosta v okviru projekta nastali tudi dve spletni strani.

Cilji:

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

Rezultati:

 

 

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.