Delamo na b(olje)!

Status: zaključen

Trajanje projekta: maj 2021 – december 2022

Nosilec projekta: Publikus gospodarjenje z odpadki d.o.o., PE Kamnik

Partnerji projekta: Osnovna šola Jurija Vege Moravče; Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik

Skupna vrednost projekta brez DDV: 58.734,77 EUR, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 35.935,71 EUR in sredstva LAS 2.241,89 EUR

Opis projekta:

Po podatkih naj bi vsak prebivalec Slovenije letno proizvedel kar 10,5 litrov odpadnega olja, ki ga nepravilno odlaga. In sicer v kanalizacijske cevi, greznice, na kompost ali na travnate površine. Olje se tako nalaga na komunalne cevi in otežuje prehod ostalih odplak, zato morajo komunalna podjetja kanalizacijske cevi pogosteje mehansko čistiti, kar povzroči slabo delovanje ali celo prekinitev čistilne naprave. Olje, ki pronica v tla, pa gre vse do podtalnice, ki je v Sloveniji vir pitne vode, zato je le ta ogrožena.

V okviru operacije bo tako vzpostavljeno dolgoročno sistematično zbiranje odpadnega jedilnega olja, ki ga bodo aktivno zbirala gospodinjstva in jih odnašala v ulične zbirne posode na zbirnih centrih ali ekoloških otokih v občini Kamnik. Operacija bo pripomogla tudi k izdelavi novih inovativnih produktov – eko sveč, kar predstavlja popolno novost na obravnavanem območju. V času trajanja projekta bodo izvedene tudi animacijske, izobraževalne in promocijske aktivnosti o pomenu pravilnega zbiranja odpadnega jedilnega olja in njegovi potencialni predelavi, s čimer se bo krepilo zavest o pomenu varovanja okolja.

Z javnim odlaganjem odpadnega jedilnega olja v urejene površine se bo krepilo zavest o pomenu varovanja okolja. Predvsem so za to dovzetni otroci in predstavniki ranljivih skupin, ki jih bomo z aktivnostmi v projektu še dodatno stimulirali. Lokalni prebivalci bodo sami prevzeli nadzor nad lokalnim razvojem, kar jim bo vzbudilo občutek lokalne identitete.. Z izvedbo operacije bomo zmanjšali onesnaženost okolja, izboljšali kakovost podtalnih voda in dolgoročno ohranjali naravo. Zgodba projekta je podobna zgodbi prvotnih ekoloških otokov, ki jih sedaj imamo že za samoumevne. Projekt inovativno širi obstoječe ekološke otoke, kar pomeni, da obstaja potrebna podpora lokalnih prebivalcev.

Cilji:

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

Rezultati: